Bäddar åt blötdjur i Bräkneån

Written by andreas on . Posted in Bräkneån, Kommunikation

00

Nu pågår utläggning av sten och grus i Bräkneåns södra delar. De biotopvårdande åtgärderna riktar främst in sig på att förse lämpliga bottnar med grus samt större sten eller block som skapar variationer i form av strömbildning och lugna partier. Totalt läggs 280 ton grus ut i ån på ett 10-tal lokaler. Åtgärderna har planerats av Erik E Hammargren, Salmokonsult.

Mycket arbete har gjorts maskinellt men på flera ställen är det inte möjligt att komma fram med maskiner. Tack vare utmärkta insatser från elever och läraren Bosse Wessman från fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola kommer ändå grus och sten att hamna på rätt ställe. En temporär linbana transporterar gruset mellan upplagsplatsen och ån.

/Jonas o Andreas

Linbanan på film (Youtube)

Vattenorganisationer på besök

Written by vibeke on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation, Projektområden

P1070347

Landets vattenorganisationer på rundtur i Kävlingeåns avrinningsområde. Ett 60-tal vattenvårdare från hela Sverige kom bl.a. till Hemmestorps mölla. Syftet med rundturen var att studera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Vi tittade på genomförda våtmarker vid E22, pågående restaurering av översilningsängar vid Björka samt stannade vid utsiktspunkten över Vombsänkan.

Dagen avslutades vid Hemmestorps mölla med lunch. Förutom lunch så fick de sig till livs lite LIFE. Vi berättade allmänt om musslor och i synnerhet om tjockskalig målarmussla i Skåne.  Vi tillsammans med Bengt Wedding från Ekologgruppen berättade och förevisade omgrävningen i Klingavälsån och för de som var intresserade blev det en rundtur i det nybyggda mussellaboratoriet.

//Vibeke och Marie

Samarbetspartners & Finansiärer