Bäddar åt blötdjur i Bräkneån

Written by andreas on . Posted in Bräkneån, Kommunikation

00

Nu pågår utläggning av sten och grus i Bräkneåns södra delar. De biotopvårdande åtgärderna riktar främst in sig på att förse lämpliga bottnar med grus samt större sten eller block som skapar variationer i form av strömbildning och lugna partier. Totalt läggs 280 ton grus ut i ån på ett 10-tal lokaler. Åtgärderna har planerats av Erik E Hammargren, Salmokonsult.

Mycket arbete har gjorts maskinellt men på flera ställen är det inte möjligt att komma fram med maskiner. Tack vare utmärkta insatser från elever och läraren Bosse Wessman från fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola kommer ändå grus och sten att hamna på rätt ställe. En temporär linbana transporterar gruset mellan upplagsplatsen och ån.

/Jonas o Andreas

Linbanan på film (Youtube)

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed