Handbok och lekmannarapport publicerad

Written by jakob on . Posted in Kommunikation, Projektet, Publikationer

I tider då larmen om olika miljökatastrofer avlöser varandra är behovet stort att visa på goda exempel som kan inge hopp och framtidstro. Projektet ”Målarmusslans återkomst” är ett exempel där vi under fem år har genomfört restaureringsåtgärder med positiva effekter på vattenkvalitet och biodiversitet, motsvarande drygt 200 km rinnande vatten och 300 hektar flodplan i tolv kustmynnande vattendrag och Östersjön på sikt.

Projektet har även bidragit till att kunskapsläget avseende vår mest hotade sötvattenmussla, den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), har väsentligt förbättrats genom forskningsinsatser. För första gången någonsin har arten odlats fram och återintroducerats i svenska vattendrag! Med målarmusslan som symbol och indikator, har vi inte bara lyckats infria samtliga målsättningar med projektet. Vi har även bidragit till att synliggöra betydelsen av vattendragsrestaurering utifrån ett vidare perspektiv, med målarmusslan som pedagog.

Även om projektet är avslutat, har resan mot bättre vattenmiljöer bara börjat. Genom vårt arbete som sammanfattas i denna handbok, är det vår strävan att skapa ringar på vattnet, och som gott exempel, försöka inspirera till fler vattenvårdsprojekt runt om i Europa…

Följande HANDBOK och LEKMANNARAPPORT syftar till sprida våra resultat och erfarenheter, så att vi kan dra lärdom, hämta goda exempel med målsättningen att fler projekt växer fram, till nytta för människa, djur och natur!

Vi tackar Redaktionsgruppen, inklusive våra externa experter, däribland Stefan Lundberg, Maja Sjöberg och Al Burke, för storartade insatser i samband med produktion  av handbok och lekmannarapport som på ett förträffligt sätt sammanfattar projektet.

Läs och njut hälsar hela UC4LIFE-gänget!

//Ivan Olsson

 

 

Thanks for a fantastic Conference

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Projektområden

Almost ninety participants from ten different countries joined us for the international river restoration conference “Restoring floodplains, habitats and connectivity – using mussels and brains at Grand Hotel, Lund, Sweden.

During the first two days of the conference, 35 oral presentations, and about 20 poster presentations were presented (including the exhibitions at display), focusing on the three major conference topics: 1) Floodplain dynamics and habitats, 2) Connectivity and 3) Mussel and fish communities.

Indoor activities ended with a movie show “Life returns to Fylån Creek” (watch the movie here), a panel discussion and a conference dinner during the evening. The following day, about sixty participants joined us for the field excursion, which included a lab show at Hemmestorp Mölla (mussel rearing facility) at Klingavälsån Creek and trolley rides in the Fyleån Creek Valley, and presentations of the re-meandering measures at both these sites. Good fun indeed!

In all, we are very pleased to conclude that it was a great conference, with a splendid mix of people, all having a great spirit throughout the conference.

Thanks to you all!

//Ivan and Martin

Siffror, siffror och mer siffror – en kort sammanfattning av årets sommar

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Studier, Utplantering

Efter 214 dagar, mer än 600 koppar kaffe och några hundra glasspinnar under hårt fältarbete i Skåne så närmar sig hösten i mussellabbet.

De juvenila musslorna är nu nästan 1 mm = 1000 µm stora (!) och utsatta i 4 olika vattendrag i Skåne, där vi fortsätter att undersöka tillväxt och överlevnad – hur de mår helt enkelt!

Under sommaren placerade vi ut totalt 1000 unga musslor i 200 små rör och planen är att vi ska följa dem under hösten. Dessutom bor nu 170 vuxna musslor i de två restaurerade åarna som ingår i projektet: Fyleån och Klingavälsån. I början av säsongen infekterade vi även fiskar med mussellarver och dessa släpptes ut tidigare under våren. Med detta hoppas vi att musslornas framtid i våra åar ska börja!

Varma hälsningar från det fortfarande 15 grader kalla mussellabbet utanför Veberöd,

The mussel crew (Valentina & Tina)

Samarbetspartners & Finansiärer