Rekreation i Fyledalen

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Fylan Meandered

Drygt 3 km av ”diket” har återskapats till en bäck full av liv…

Vi följer upp studie om förbättrade ekosystemtjänser* som resultat av genomförd restaurering av Fyledalen. Åtgärderna bidrar till ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Landskapet har dessutom blivit vackrare och rekreationsvärden har ökat.

Som del i studien är att uppskatta ”betalningsviljan” för ett besök i Fylan. Vänligen fyll i enkät på http://www.ekoll.nu/fylean (vilket tar < 1 min).

Tack för er medverkan, och sprid gärna vidare//Ivan

————————————————————————–

* EKOLL genomför studien på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne

Registration open – call for abstracts and presentations.

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

P1010170

Dear Friends and Colleagues!

We are pleased to announce that the International River Conference: “Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains” is open for registration.

Conferences objectives are to highlight experiences and results from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish.

The Conference will be held in Lund at the traditional Grand Hotel (28-29 September) and participants are welcome to join us for a field excursion (30 September, free of charge) to rivers where major floodplain restoration efforts have been made. In addition, the mussel rearing facility at HemmestorpMölla will be presented.

For conference registration: http://www.uc4lifeconference.se/registration-32607924

Presentations and abstracts are submitted to: ivan.olsson@lansstyrelsen.se

Here, you can read more about the conference (the programme will be updated regularly) and the Thick shelled river mussel project “UC4LIFE”

We look forward to seeing you in Lund, September 28 – 30. Welcome!

The organizers

Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Samarbetspartners & Finansiärer