Fishing for Södermanland-fish infested with mussel larvae 03/07/2015

Written by lea on . Posted in Karlstads universitet, Södermanland, Studier, Svärtaån

P1080098

At the end of June we conducted a 4-day fishing event in the two streams Kilaån and Svärtaån in Södermanland. Fish that are infested with mussel larvae were our targets. Martin Škerlep, Helena Herngren and I electro-fished over stream stretches with present mussel populations where we also set out fish traps overnight. The idea was to transport the fish captured to the UC4LIFE-lab facility in Skåne, where we can collect juvenile mussels that fall off their fish hosts after successful transformation from a mussel larvae to a juvenile. In this way, the host fish species used by Unio crassus can be identified properly. However, as different mussel species exist in the two streams Kilaån and Svärtaån, DNA analysis of the juvenile mussels collected need to be conducted to guarantee the host fish suitability for the right mussel species.

After successful fishing, a long fish transport by car, the transfer of the fish to aquaria tanks fit with nets were juvenile mussels can be collected, we discovered the first juveniles after only one day! Over the past week more juveniles have been dropping off the fish. To mention a few host fish candidates: Common bleak (Alburnus alburnus), Bullhead (Cottus gobio), Perch (Perca fluviatilis), and Ruffe (Gymnocephalus cernuus). The results of a DNA analysis of the juveniles will soon tell us which fish species Unio crassus uses as host in Södermanland. We are all curious!

Greetings from Skåne!

/Lea

Bygget av omlöp har startat i Bräkneån!

Written by Jonas Johansson on . Posted in Projektområden

Foto: Mats Harrysson

Grävskopor och lastmaskiner är på plats vid Tararp och Trånhem i Bräkneån för att anlägga faunapassager vid två de två dammarna. Processen har varit lång, men nu är arbetet i full gång. Första stegen är att schakta bort överskottsmassor vid Tararp och fylla på med massor vid Trånhem, därefter startar arbetet med att gräva fram de nya fårorna där fisk och annat liv ska kunna passera förbi dammvallar och kraftverk. Bygget kommer att avslutas i höst, men omlöpen kommer att vara i full drift först till våren 2016. Fortfarande återstår mycket arbete i Bräkneån för att fisk och musslor ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd, men detta är ett mycket viktigt steg på vägen.

/Andreas

Monitoring before allocation

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

P1030234

I ihållande oavbrutet hällregn har vi idag undersökt Emåns huvudfåra. Totalt fem funna arter och den större delen utgörs av tjockskaliga, juvenila och adulta!

Det finns definitivt tillräckligt för att genomföra en lyckad återintroduktion framgent!

CRASSUS 3 crassus äktaflat

Kvillö 1

Imorgon fortsätter vi arbetet, förhoppningsvis i solsken!

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed