Grus och sten till Vretaån

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån

I början på september genomfördes biotopvårdsåtgärder på 5 olika platser som syftade till ökad variation av livsmiljöer och ökad biologisk mångfald i Vretaån. Arbetet bestod framför allt av utlägg av block, sten och grus i blandade fraktioner. Åtgärderna gjordes i anslutning till vägbroar och genomfördes i samarbete med Trafikverket. Cirka 80 ton grus, sten och block las ut.

//Helena

 

Skolklasser håvar in ny kunskap

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån, Skolor, Svärtaån, Vedaån

Skolelever upptäcker livet i vattnet med vattenkikare

Den 2:a, 4:e och 9:e september fick tre skolklasser följa med ut och lära sig mer om vad som finns i ett vattendrag. Det var årskurs 4 från Sjösa-,Tystberga- och Jönåkers skola som fick följa med ut till Vedaån respektive Ålbergaån och prova på att håva småkryp, titta på musslor och bedöma naturvärden i och kring ån. Dagarna ute genomfördes i samarbete med Nyköpings kommuns naturskola.

Mer om vad eleverna fick göra och vad de hittade kommer de själva att få berätta om i inlägg här på bloggen, så håll utkik!

//Helena

 

Vretaån

Written by admin on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån

Vretaån

Vretaån är den ena av Kilaåns övre grenar och rinner från Stavsjön till sammanflödet med Ålbergaån vid Kila samhälle. Vretaån är unik i Södermanlands län då den längs långa delar i odlingslandskapet fått meandra fritt och inte rätats eller rensats i någon större omfattning. Dessa delar av ån är skyddade som naturreservat och Natura 2000-område. I ån finns tjockskalig målarmussla endast bekräftad i de nedersta delarna av ån, nära sammanflödet med Ålbergaån. De fiskarter som påträffats i ån är abborre, mört, lake, gädda, stensimpa, gärs, öring, flodnejonöga 0ch bäcknejonöga.

I Vretaån ska åtgärder genomföras längs ca fem sträckor i anslutning till vägbroar. Åtgärderna består i att åtgärda ett vandringshinder för svagsimmande fiskar samt att lägga ut grus och enstaka större stenar i ån. Genom att lägga utsten och grus i ån skapas en större variation i vattenflödet vilket skapar livsutrymme för flera arter samtidigt som det gynnar musslornas reproduktion och ökar de unga musslornas överlevnadschanser.

Samarbetspartners & Finansiärer