Första restaureringsåtgärden genomförd i Södermanland!

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån

Den 19 september genomfördes den första restaureringsåtgärden i Bålsjöån (Ramundsbäck-Vretaåns Natura 2000-område). I samarbete med Trafikverket åtgärdades ett vandringshinder under en vägbro genom att sträckan nedanför trösklades upp med hjälp av block och större sten. Därefter lades finare sten och grus ut för att skapa bättre lekmiljö för fisk, exempelvis stensimpa, som troligtvis fungerar som värdfisk för tjockskalig målarmussla.

Samarbetspartners & Finansiärer