Fishing for Södermanland-fish infested with mussel larvae 03/07/2015

Written by lea on . Posted in Karlstads universitet, Södermanland, Studier, Svärtaån

P1080098

At the end of June we conducted a 4-day fishing event in the two streams Kilaån and Svärtaån in Södermanland. Fish that are infested with mussel larvae were our targets. Martin Škerlep, Helena Herngren and I electro-fished over stream stretches with present mussel populations where we also set out fish traps overnight. The idea was to transport the fish captured to the UC4LIFE-lab facility in Skåne, where we can collect juvenile mussels that fall off their fish hosts after successful transformation from a mussel larvae to a juvenile. In this way, the host fish species used by Unio crassus can be identified properly. However, as different mussel species exist in the two streams Kilaån and Svärtaån, DNA analysis of the juvenile mussels collected need to be conducted to guarantee the host fish suitability for the right mussel species.

After successful fishing, a long fish transport by car, the transfer of the fish to aquaria tanks fit with nets were juvenile mussels can be collected, we discovered the first juveniles after only one day! Over the past week more juveniles have been dropping off the fish. To mention a few host fish candidates: Common bleak (Alburnus alburnus), Bullhead (Cottus gobio), Perch (Perca fluviatilis), and Ruffe (Gymnocephalus cernuus). The results of a DNA analysis of the juveniles will soon tell us which fish species Unio crassus uses as host in Södermanland. We are all curious!

Greetings from Skåne!

/Lea

Skolklasser håvar in ny kunskap

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån, Skolor, Svärtaån, Vedaån

Skolelever upptäcker livet i vattnet med vattenkikare

Den 2:a, 4:e och 9:e september fick tre skolklasser följa med ut och lära sig mer om vad som finns i ett vattendrag. Det var årskurs 4 från Sjösa-,Tystberga- och Jönåkers skola som fick följa med ut till Vedaån respektive Ålbergaån och prova på att håva småkryp, titta på musslor och bedöma naturvärden i och kring ån. Dagarna ute genomfördes i samarbete med Nyköpings kommuns naturskola.

Mer om vad eleverna fick göra och vad de hittade kommer de själva att få berätta om i inlägg här på bloggen, så håll utkik!

//Helena

 

Åtgärder i Svärtaån

Written by ursula on . Posted in Svärtaån

Grävskopa släpper lekgrus vid vattenytan i ån.

Förra veckan avslutades åtgärderna i Svärtaån, Södermanland. Musslorna som vi innan med hjälp av dykare hade plockat upp släpptes tillbaka och förhoppningsvis kommer de trivas bättre än tidigare.

Vi har grävt upp vegetation och rotfilt från säv, svärdslilja och andra vattenväxter som växte i täta bestånd vid Svärta Gård. Rotfilten som bäddar in gruset hindrar musslor från att gräva ner sig där samt att det inte heller utgör någon lekplatser för fisk. Genom att ta bort vegetationen och samtidigt skapa en längre strömsträcka hoppas vi kunna förhindra att vegetationen återkommer i lika stor utsträckning. Naturligtvis kommer vegetation dock att återetableras.

Stora block samt sten och grus har lagts i för att skapa ett mer forsande habitat med större rörelse på vattnet. Höljor har dock bibehållits och även förstärkts. Just en vertikal variation med grundare, stråkande partier omväxlande med djupare höljor är positivt både för fiskar och musslor.

Det har varit intensivt, otroligt roligt och spännande. Tack för gott samarbete Sportfiskarna som arbetsledare; Thunmans entreprenad som till slut löste alla uppkomna problem 🙂 och Skogstorparn samt ICA Kvantum i Oppeby för kundkorgarna som vi samlade musslorna i.

Nu går vi alldeles snart på semester!

Tuss och Helena

Samarbetspartners & Finansiärer