Uppföljning i Vedaån – restaurering en succé

Written by helena on . Posted in Projektområden, Södermanland, Vedaån

I juni följde vi upp de restaureringsåtgärder som genomfördes 2013 i Vedaån. Då lades sten och grus ut för att skapa en mer varierad miljö i ån, vilket gynnar både musslor, fisk och andra djur som lever i ån.

Åtgärderna ser ut att ha blivit mycket lyckade. Bland annat har en forsnacke, som dämde och utgjorde ett vandringshinder, breddats och förlängts och blivit en fin forssträcka som fiskar kan passera. De större stenar och block som placerats ut i ån bidrar till en varierad miljö och en ökad biologisk mångfald.

//Helena

 

Skolklasser håvar in ny kunskap

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån, Skolor, Svärtaån, Vedaån

Skolelever upptäcker livet i vattnet med vattenkikare

Den 2:a, 4:e och 9:e september fick tre skolklasser följa med ut och lära sig mer om vad som finns i ett vattendrag. Det var årskurs 4 från Sjösa-,Tystberga- och Jönåkers skola som fick följa med ut till Vedaån respektive Ålbergaån och prova på att håva småkryp, titta på musslor och bedöma naturvärden i och kring ån. Dagarna ute genomfördes i samarbete med Nyköpings kommuns naturskola.

Mer om vad eleverna fick göra och vad de hittade kommer de själva att få berätta om i inlägg här på bloggen, så håll utkik!

//Helena

 

Åtgärder i Vedaån

Written by ursula on . Posted in Vedaån

Ser en fors, stenar som är ilagda skapar fin strömsträcka

I Vedaån, Södermanland har grus, sten och block lagts i ån för att gynna reproduktionen av tjockskalig målarmussla och dess värdfiskar.

Två forsar restaurerades samt att större block lades i på flera ställen för att skapa mer ståndplatser för fisk samt att finmaterial ansamlas i bakvatten där musslor kan gräva ner sig.

//Helena and Tuss

Spana även in detta …, och varför inte lite radio?

Samarbetspartners & Finansiärer