Slutseminarie i Östergylland

Written by Ivan on . Posted in Kapellån, Kisaån, Kommunikation, Östergötland, Storån

Ett femtontal personer samlades i Falerum kvällen den 21 juni. Åhörarna bestod främst av markägare, men även allmänhet och kommunekolog. Med oss hade vi även de entreprenörer som följt oss genom projektet.

Länsstyrelsens personal startade kvällen genom att binformera om de åtgärder som genomförts i projektet. Om projektets målart, den tjockskaliga målarmusslan, men även annat akvatiskt liv som kan dra nytta av genomförda åtgärder.

Efter inledande ord övergick kvällen i naturstudier i form av elfisken och bottenfaunainsamlingar. Glädjande nog var det rikligt med öring och mört i de återskapade strömsträckorna.  Åhörarna fick även stifta bekantskap med olika grupper av bottendjur, inkluderat huvudrollsinnehavaren själv, den tjockskaliga målarmusslan.

Kvällen avslutades  med frågestund medan vi åt mat och dryck från det lokala caféet.

Handbok och lekmannarapport publicerad

Written by jakob on . Posted in Kommunikation, Projektet, Publikationer

I tider då larmen om olika miljökatastrofer avlöser varandra är behovet stort att visa på goda exempel som kan inge hopp och framtidstro. Projektet ”Målarmusslans återkomst” är ett exempel där vi under fem år har genomfört restaureringsåtgärder med positiva effekter på vattenkvalitet och biodiversitet, motsvarande drygt 200 km rinnande vatten och 300 hektar flodplan i tolv kustmynnande vattendrag och Östersjön på sikt.

Projektet har även bidragit till att kunskapsläget avseende vår mest hotade sötvattenmussla, den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), har väsentligt förbättrats genom forskningsinsatser. För första gången någonsin har arten odlats fram och återintroducerats i svenska vattendrag! Med målarmusslan som symbol och indikator, har vi inte bara lyckats infria samtliga målsättningar med projektet. Vi har även bidragit till att synliggöra betydelsen av vattendragsrestaurering utifrån ett vidare perspektiv, med målarmusslan som pedagog.

Även om projektet är avslutat, har resan mot bättre vattenmiljöer bara börjat. Genom vårt arbete som sammanfattas i denna handbok, är det vår strävan att skapa ringar på vattnet, och som gott exempel, försöka inspirera till fler vattenvårdsprojekt runt om i Europa…

Följande HANDBOK och LEKMANNARAPPORT syftar till sprida våra resultat och erfarenheter, så att vi kan dra lärdom, hämta goda exempel med målsättningen att fler projekt växer fram, till nytta för människa, djur och natur!

Vi tackar Redaktionsgruppen, inklusive våra externa experter, däribland Stefan Lundberg, Maja Sjöberg och Al Burke, för storartade insatser i samband med produktion  av handbok och lekmannarapport som på ett förträffligt sätt sammanfattar projektet.

Läs och njut hälsar hela UC4LIFE-gänget!

//Ivan Olsson

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer