Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Kommissionens besök

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Inga on the move

Inga på språng…

Teknisk och ekonomisk redovisning åtföljdes av fältbesök i Klingavälsån och Fylan. Efter två intensiva dagar känner vi oss mycket nöjda, om än lite mörbultade. Det var synnerligen lärorikt och helhetsupplevelsen tillfredsställande. Som följd av granskningen har vi ett robustare projekt och förmodligen en något enklare resa fram tills final report.

Vad har vi lärt oss? Håll bokföring uppdaterad och koppla kostnader extremt tydligt (skriv hellre mer än mindre i bokföringstexten) till projektet. Administration, däribland upphandlingar och tidrapportering, ska skötas löpande utan avbrott. Samla viktiga handlingar på pärm. Kvantifiera resultat och matcha dessa med Kommissionens indikatorer. Det är också dags att förbereda after-LIFE.

För övrigt konstaterar vi att fältdelen gick bra då vi kunde visa på väl genomförda åtgärder i Skånes två projektområden. Produktionen av musslor i Hemmestorps Mölla var imponerande.

Vi tackar hela projektgänget för imponerande förberedelsearbete, där jag och Oskar under flera månader har begärt in uppgifter i tid och otid. Strålande arbete, alla! Som Inga sa, vi har ett fantastiskt ”team”.

Karlstads universitet bestående av Ann, Martin, Valentina, Marteng och Tina ska ha en speciell eloge. De tre sistnämnda gjorde fältbesöket speciellt minnesvärt för våra besökare från Bryssel och Riga (Ana, Peter, Tommy och Inga).

Kommissionens formella respons får vi förhoppningsvis inom två veckor.

Vi önskar vi er alla en skön semester (därefter följer slutspurten).

// Ivan och Oskar

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed