Bräknetrampens cyklister fick se det nyinvigda omlöpet

Written by therese asp on . Posted in Aktiviteter, Blekinge, Bräkneån, Projektet, Projektområden

Vid årets Bräknetramp hade Länsstyrelsen i Blekinge en station vid det nyinvigda omlöpet i Tararp. 100 cyklister, både barn och vuxna, kom förbi och fick beskåda omlöpet som det nu runnit vatten i sedan invigningen 28 april 2016. Både elritsor i lekdräkt, en lake samt bottenlevande djur fångades strax nedströms omlöpet och visades upp för besökarna.

Även elfiske och eftersök av bottenlevande djur utfördes i själva omlöpets nedre del. Ingen fisk fångades men både husbyggare (nattsländor) och dagsländor fångades. Kolonisationen av den nya faunapassagen har alltså påbörjats!

/Therese och Andreas

 

 

 

 

Fördubblad produktion av fisk och musslor

Written by Ivan on . Posted in Blekinge, Bräkneån, Kommunikation, Mörrumsån

Under pompa och ståt med tal av landshövding invigdes omlöpet i Tararp den 28 april 2016. Med gemensamma krafter öppnade landshövding Berit Andnor Bylund och markägare Mikael Svahn dammluckorna och släppte på vattnet i omlöpet.

Nu kan Bräkneåns havsöring vandra från mynning och upp till Belganet vilket innebär en fördubbling av mängd lämpligt lekområde jämfört med tidigare! Fortsatta åtgärder behövs för att gynna åns liv på bästa sätt men det här var ett enormt kliv framåt. Vädrets makter var med oss så i solsken kunde de 60-tal besökarna, efter påsläpp av vattnet, mingla vid omlöpet och höra bruset från vattnet. Från två gamla kvarnhjul, som numera agerar bord intill omlöpet, serverades dessutom bubbel och tilltugg.

Efter invigningen skeppades besökarna till Strångamåla bygdegård där det bjöds på lunch och föreläsningar under eftermiddagen. Mats Harrysson, som dokumenterat arbetet med bygget av faunapassagerna, visade sin film. Därefter hölls intressanta föreläsningar om vad som utförts inom ramen för projektet i Blekinge, hur man jobbar med åtgärder i vatten i andra delar av landet och hur fisk och naturvärden kan skapa arbetstillfällen samt bidra till en levande landsbygd. Avlutningsvis presenterades även vad som är på gång framöver i Blekinge vad gäller åtgärder i vatten, vad händer ”After LIFE?”.

Invigningen och eftermiddagens aktivitet utgjorde Blekinges slutseminarium inom projektet Målarmusslans återkomst. Blekinge läns tidning, Sveriges Radio och Sydöstran var med och förevigade denna fantastisk dag!

Tack// Therese, Jonas och Andreas

I tidningen Sydöstran om invigningen

Mats Harryssons film om omlöpsbyggnationen i Bräkneån

 

 

Blekinges UC4LIFE team

Written by admin on . Posted in Blekinge, Kommunikation

Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar genom Therese Stenholm Asp och Andreas Nilsson för att åtgärderna i Mörrumsån och Bräkneån genomförs stringent:-)! Främst skall biotopförbättringar genomföras och vandringsvägar öppnas i dessa båda vattendrag.

  tab

Kontakt: therese.asp@lansstyrelsen.se  och  andreas.nilsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Blekinge, Skeppsbrokajen 4, 371 86  Karlskrona

 

Samarbetspartners & Finansiärer