Siffror, siffror och mer siffror – en kort sammanfattning av årets sommar

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Studier, Utplantering

Efter 214 dagar, mer än 600 koppar kaffe och några hundra glasspinnar under hårt fältarbete i Skåne så närmar sig hösten i mussellabbet.

De juvenila musslorna är nu nästan 1 mm = 1000 µm stora (!) och utsatta i 4 olika vattendrag i Skåne, där vi fortsätter att undersöka tillväxt och överlevnad – hur de mår helt enkelt!

Under sommaren placerade vi ut totalt 1000 unga musslor i 200 små rör och planen är att vi ska följa dem under hösten. Dessutom bor nu 170 vuxna musslor i de två restaurerade åarna som ingår i projektet: Fyleån och Klingavälsån. I början av säsongen infekterade vi även fiskar med mussellarver och dessa släpptes ut tidigare under våren. Med detta hoppas vi att musslornas framtid i våra åar ska börja!

Varma hälsningar från det fortfarande 15 grader kalla mussellabbet utanför Veberöd,

The mussel crew (Valentina & Tina)

Vad blir det för mat?

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Målarmusslan, Utplantering

Musslor är filtrerare, vilket innebär att de får i sig näring och mat genom att filtrera vatten och ta upp näringspartiklar som finns i det. Födan kommer från så kallad detritus (organiskt material från döda djur och växter), alger och andra näringsämnen som finns löst i vattnet. Under sommaren har UC-forLife teamet vid Hemmerstorpsmölla utfört ett experiment med total 880 juvenile musslor (tjockskalig målarmussla; Unio crassus) för att se vilken sorts kombination av mat som bäst gynnar juvenilerna under deras första levnadstid.

Varje vecka har fem olika kombinationer av mat getts; detritus och detritus i kombination med alger eller proteiner. Som kontrollgrupp matade vi några musslor med mat utan detritus. Överlevnad och tillväxt av de juvenila musslorna har kontrollerats varannan vecka. De juvenila musslorna i experimentet härstammar från musslor i Bråån, där det finns en bra musselpopulation av tjockskalig målarmussla. I labbet har de odlats fram med elritsa (Phoxinus phoxinus) som är en av de bästa värdfiskarna för vår mussla. När experimentet började var musslorna ungefär 220-240 mikrometer stora – nu är de mer än dubbelt så stora, alltså lite mer än en halv millimeter! Experimentet visade också att detritus verkar vara det ämne som främst bidrar till hög överlevnad och god tillväxt hos våra juveniler.

Nu blir det deras favoriträtt till slutet av september då alla juvenila musslor ska släppas ut i åarna som ingick i projektet.

Smaklig måltid/UC-for Life Crew (Tina, Valentina and Martin)

Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Samarbetspartners & Finansiärer