Monitoring before allocation

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

I ihållande oavbrutet hällregn har vi idag undersökt Emåns huvudfåra. Totalt fem funna arter och den större delen utgörs av tjockskaliga, juvenila och adulta!

Det finns definitivt tillräckligt för att genomföra en lyckad återintroduktion framgent!

Imorgon fortsätter vi arbetet, förhoppningsvis i solsken!

Emån kommer starkt på slutet …

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping

Arbetet i Kvillsfors fortskrider i en jämn hög takt. Fiberduk, block och grus är på plats i de båda övre omlöpen. Likaså är gjutningen vid de båda omlöpen färdigbrunna!

Att vandra upp och ner i de ännu inte blötlagda områden är en sällsam upplevelse. Vi skapar nya fina miljöer, snart ska vattnet åter brusa, fisken vandra och musslor ska vi hjälpa på plats. Planering av rastplats och tillhörande informationsskyltar är i igång!

I det andra projektområdet – Brusaån ska två vandringshinder åtgärdas. Upphandlingen är ute och arbetet planeras att genomföras i slutet på september!

Nästa vecka blir det E2, Monitoring i Emåns huvudfåra och dykning för att finna lämpliga individer till den kommande flytten upp i Lillån.

//Jakob & Daniel

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed