Vad finns under ytan? Det fick många Bräknetrampare koll på!

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Ekologi, Musslans värdfisk

Den 16 maj var det återigen dags för den årliga cykelfesten Bräknetrampen. Vi deltog vid en station vid Evaryds kvarn och erbjöd alla förbipasserande cyklister att få en skymt av livet som finns under vattenytan samt få information om UC4LIFE och åtgärderna som genomförts samt är på gång i Bräkneån.

Hundratals nyfikna cyklister varav ett stort antal barn kom förbi och fick lära sig mer om musslor och livet under vattenytan!

/Therese

 

Fisken stortrivs i återskapad Fyleå

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Musslans värdfisk, Studier

c gobio

Inte mindre än fem fiskarter fångades i samband med årets första provfiske. Den nygrävda och slingrade Fyleån har lockat till sig elritsa, öring, storspigg och stensimpa (bild ovan). Dessa fyra arter utgör även potentiella värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan. Havsöring har lekt i området, och även ål fångades, en utrotningshotad art. Det känns som om ekologin svarar väl, och faktiskt bättre än förväntat, på genomförda restaureringsåtgärder.

Flest arter, och högst individtätheter fick vi där botten och strandbrink uppvisade stor variation, och i områden där bottnen var homogen (sand och finsediment) fångades få arter, och få individer.

Strandbrinkserosion avslöjar relativt hög förekomst av död ved. Något att beakta i diskussionerna om hur vi kan öka habitatvariationen ytterligare i Fyleån?

//Ivan

Hello! I’m Jeroen

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Kommunikation, Musslans värdfisk, Projekt-gänget

Hello! I’m Jeroen (the man in on the right hand side), the new intern for this Unio crassus LIFE project. I study biology at the University of Applied Sciences in Almere, the Netherlands. For my study I’m doing this internship abroad for 12 weeks. So far I’m really enjoying myself, working in the lab and in the field. I’m interested in aquatic ecology so I’m happy that I can help you out, and I think it is very interesting. Unio crassus fulfils a very important role in the ecosystem and that is why it feels good to help restore old populations and help the research to find out what the main causes are and why the species has decreased in numbers.

Also, Bob sends his regards, I’ve seen him and his siblings yesterday and he is doing fine! In the meantime we have found even more of his brothers and sisters so they are doing just fine in the river. In the coming few weeks the family will be growing even bigger as I am sure we will find a lot more mussels.

Greetings!

Jeroen Jansen

 

Samarbetspartners & Finansiärer