Rekreation i Fyledalen

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Fylan Meandered

Drygt 3 km av ”diket” har återskapats till en bäck full av liv…

Vi följer upp studie om förbättrade ekosystemtjänser* som resultat av genomförd restaurering av Fyledalen. Åtgärderna bidrar till ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Landskapet har dessutom blivit vackrare och rekreationsvärden har ökat.

Som del i studien är att uppskatta ”betalningsviljan” för ett besök i Fylan. Vänligen fyll i enkät på http://www.ekoll.nu/fylean (vilket tar < 1 min).

Tack för er medverkan, och sprid gärna vidare//Ivan

————————————————————————–

* EKOLL genomför studien på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne

Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Nya juvenila musslor i Fyleån and Klingavälsån 31/08/2015

Written by lea on . Posted in Fyleån, Karlstads universitet, Klingavälsån

AQ2_1

Fältsäsongen 2015 har nått sitt slut. I torsdags satte vi (Tina, Valentina och jag) ut juvenila musslor i Klingälvsån och Fyleån, som odlats i vårt lab vid Hemmestorps mölla. En orsak till varför den tjockskaliga målarmusslan har försvunnit från många vattendrag är att man förr i tiden utdikade våtmarker, rensade och kulverterade vattendrag. Klingälvsån och Fyleån har under 2013 och 2014 restaurerats för att återfå sin naturliga meandrande form. Som en del av projektet ”Målarmusslans återkomst” har UC4LIFE i år satt ut musslor i så kallade Buddensiek-burar. Burarna består av en tjock platta fylld med små hål. I hålen har musslor kapslats in med hjälp av ett finmaskigt nät för att förhindrar att de spolas bort. Burarna är sedan fixerade i vattenkolumnen med pinnar av järn som grävts ner i botten på ån. Nu är det upp till de små (300-400 µm) musslorna att överleva. Tidigare experiment med Buddensiek-burar i Tyskland och Luxemburg har gett goda resultat, och om ett år kommer vi få reda på hur de svenska musslorna presterat.

/Valentina, Tina and Lea

Samarbetspartners & Finansiärer