Fisken stortrivs i återskapad Fyleå

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Musslans värdfisk, Studier

c gobio

Inte mindre än fem fiskarter fångades i samband med årets första provfiske. Den nygrävda och slingrade Fyleån har lockat till sig elritsa, öring, storspigg och stensimpa (bild ovan). Dessa fyra arter utgör även potentiella värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan. Havsöring har lekt i området, och även ål fångades, en utrotningshotad art. Det känns som om ekologin svarar väl, och faktiskt bättre än förväntat, på genomförda restaureringsåtgärder.

Flest arter, och högst individtätheter fick vi där botten och strandbrink uppvisade stor variation, och i områden där bottnen var homogen (sand och finsediment) fångades få arter, och få individer.

Strandbrinkserosion avslöjar relativt hög förekomst av död ved. Något att beakta i diskussionerna om hur vi kan öka habitatvariationen ytterligare i Fyleån?

//Ivan

Tjockskaliga målarmusslans återkomst

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Karlstads universitet, Utplantering

20140904_130033

Today, this year’s juvenile mussels hatched at the new lab facility at Hemmerstorps Mölla have been introduced in the restored River Fyleån.

Earlier in the summer bullheads were caught in the River Fyleån and artificially infested with mussel larvae from a mother population located in Tommarpsån. As the infested fish were kept under laboratory conditions the metamorphosed mussel larvae could be collected as juveniles. Introduced in Fyleån the mussels are supposed to overwinter in nature and survival will be investigated during next summer. This conservation action does not only raise our hope to be able to re-establish a mussel population of Unio crassus in Fyleån but also feels like compensating the huge mussel breakdown in Emån due to a drastic accident (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/utrotningshotade-musslor-dog-efter-kraftverksmiss).

/Lea

 

5000 pigga Målarmusslor på väg …

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Utplantering

pipetting mussels

I samband med EU-Kommissionens besök förevisades odlings- och utsättningsmetoder av juvenila tjockskaliga målarmusslor framodlade av våra eminenta forskare. I dagarna sätts 5000 småmusslor ut i Fyleån!

I sammanhanget kan nämnas att Projektet fick högsta tänkbara betyg, efter omfattande teknisk och ekonomisk granskning genomförd av vår monitor – eller hur Inga;-?

Hela projektgänget ska ha stort beröm!

//Ivan och Sara

 

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed