Siffror, siffror och mer siffror – en kort sammanfattning av årets sommar

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Studier, Utplantering

Efter 214 dagar, mer än 600 koppar kaffe och några hundra glasspinnar under hårt fältarbete i Skåne så närmar sig hösten i mussellabbet.

De juvenila musslorna är nu nästan 1 mm = 1000 µm stora (!) och utsatta i 4 olika vattendrag i Skåne, där vi fortsätter att undersöka tillväxt och överlevnad – hur de mår helt enkelt!

Under sommaren placerade vi ut totalt 1000 unga musslor i 200 små rör och planen är att vi ska följa dem under hösten. Dessutom bor nu 170 vuxna musslor i de två restaurerade åarna som ingår i projektet: Fyleån och Klingavälsån. I början av säsongen infekterade vi även fiskar med mussellarver och dessa släpptes ut tidigare under våren. Med detta hoppas vi att musslornas framtid i våra åar ska börja!

Varma hälsningar från det fortfarande 15 grader kalla mussellabbet utanför Veberöd,

The mussel crew (Valentina & Tina)

Mer musslor efter restaurering

Written by Ivan on . Posted in Kisaån, Studier

Kisaån monitoring 2015

Idag, 12 augusti, var det dags för uppföljning av stormusslor i Kisaån vid Föllingsö. Här gjordes restaureringsarbetena i maj 2014. Det var relativt högt vattenflöde och ån har verkligen fått ett nytt liv efter restaureringarna.

Dagen arrangerades i form av inventering/uppföljning som en utbildningsdag för personal på både naturvårdsenheten och miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen Östergötland. Totalt var vi åtta personer.

Vi besökte fyra lokaler, där undersökningstyperna lokalbeskrivning och stormusslor genomfördes. På första lokalen hittades totalt 326 musslor. Nedströms gjordes en upplockning för mätning och artbestämning. Här noterade vi 12 äkta målarmusslor, 31 spetsiga målarmusslor och 21 tjockskaliga målarmusslor.

Utifrån denna fördelning beräknar vi att själva lokalen (23,6 m2) hyste  158 spetsiga och 107 äkta samt 61 tjockskaliga målarmusslor. Det är mer än vad vi fann 2012. Övriga lokaler hyste betydligt färre musslor. I övrigt sågs fina trollsländor som kungstrollslända, stenflodtrollslända samt blåbandad och blå junfruslända.

//LG

Snabb respons på restaurering

Written by Ivan on . Posted in Kisaån, Studier

electrofishing at Kisaån

I ett solbadande Föllingsö genomförde vi igår uppföljande elprovfisken på den restaurerade sträckan i Kisaån. Fångsten dominerades av öring, men även lake, abborre och ål fångades. Årsyngel av öring visar att de nyanlagda lekplatserna fungerar. Bland de stora blocken observerade vi även flera större öringar upp mot 40 cm långa.

Ett mycket gott resultat jämfört med förhållanden före restaurering!

//Ibbe & Larz

Samarbetspartners & Finansiärer