Vad finns under ytan? Det fick många Bräknetrampare koll på!

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Ekologi, Musslans värdfisk

Den 16 maj var det återigen dags för den årliga cykelfesten Bräknetrampen. Vi deltog vid en station vid Evaryds kvarn och erbjöd alla förbipasserande cyklister att få en skymt av livet som finns under vattenytan samt få information om UC4LIFE och åtgärderna som genomförts samt är på gång i Bräkneån.

Hundratals nyfikna cyklister varav ett stort antal barn kom förbi och fick lära sig mer om musslor och livet under vattenytan!

/Therese

 

Fisken stortrivs i återskapad Fyleå

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Musslans värdfisk, Studier

c gobio

Inte mindre än fem fiskarter fångades i samband med årets första provfiske. Den nygrävda och slingrade Fyleån har lockat till sig elritsa, öring, storspigg och stensimpa (bild ovan). Dessa fyra arter utgör även potentiella värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan. Havsöring har lekt i området, och även ål fångades, en utrotningshotad art. Det känns som om ekologin svarar väl, och faktiskt bättre än förväntat, på genomförda restaureringsåtgärder.

Flest arter, och högst individtätheter fick vi där botten och strandbrink uppvisade stor variation, och i områden där bottnen var homogen (sand och finsediment) fångades få arter, och få individer.

Strandbrinkserosion avslöjar relativt hög förekomst av död ved. Något att beakta i diskussionerna om hur vi kan öka habitatvariationen ytterligare i Fyleån?

//Ivan

Tjockskaliga målarmusslans återkomst

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Karlstads universitet, Utplantering

20140904_130033

Today, this year’s juvenile mussels hatched at the new lab facility at Hemmerstorps Mölla have been introduced in the restored River Fyleån.

Earlier in the summer bullheads were caught in the River Fyleån and artificially infested with mussel larvae from a mother population located in Tommarpsån. As the infested fish were kept under laboratory conditions the metamorphosed mussel larvae could be collected as juveniles. Introduced in Fyleån the mussels are supposed to overwinter in nature and survival will be investigated during next summer. This conservation action does not only raise our hope to be able to re-establish a mussel population of Unio crassus in Fyleån but also feels like compensating the huge mussel breakdown in Emån due to a drastic accident (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/utrotningshotade-musslor-dog-efter-kraftverksmiss).

/Lea

 

Samarbetspartners & Finansiärer