Mer musslor efter restaurering

Written by Ivan on . Posted in Kisaån, Studier

Kisaån monitoring 2015

Idag, 12 augusti, var det dags för uppföljning av stormusslor i Kisaån vid Föllingsö. Här gjordes restaureringsarbetena i maj 2014. Det var relativt högt vattenflöde och ån har verkligen fått ett nytt liv efter restaureringarna.

Dagen arrangerades i form av inventering/uppföljning som en utbildningsdag för personal på både naturvårdsenheten och miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen Östergötland. Totalt var vi åtta personer.

Vi besökte fyra lokaler, där undersökningstyperna lokalbeskrivning och stormusslor genomfördes. På första lokalen hittades totalt 326 musslor. Nedströms gjordes en upplockning för mätning och artbestämning. Här noterade vi 12 äkta målarmusslor, 31 spetsiga målarmusslor och 21 tjockskaliga målarmusslor.

Utifrån denna fördelning beräknar vi att själva lokalen (23,6 m2) hyste  158 spetsiga och 107 äkta samt 61 tjockskaliga målarmusslor. Det är mer än vad vi fann 2012. Övriga lokaler hyste betydligt färre musslor. I övrigt sågs fina trollsländor som kungstrollslända, stenflodtrollslända samt blåbandad och blå junfruslända.

//LG

Snabb respons på restaurering

Written by Ivan on . Posted in Kisaån, Studier

electrofishing at Kisaån

I ett solbadande Föllingsö genomförde vi igår uppföljande elprovfisken på den restaurerade sträckan i Kisaån. Fångsten dominerades av öring, men även lake, abborre och ål fångades. Årsyngel av öring visar att de nyanlagda lekplatserna fungerar. Bland de stora blocken observerade vi även flera större öringar upp mot 40 cm långa.

Ett mycket gott resultat jämfört med förhållanden före restaurering!

//Ibbe & Larz

Stångåns vattenråd

Written by Ivan on . Posted in Kisaån, Kommunikation

Onsdag 26 maj, Stångåns vattenråd besöker målarmusslan i Kisaån

Under kvällen mötte ett 20-tal personer från Stångåns vattenråd upp vid Kisaån i det natursköna kulturlandskapet vid Föllingsö. Arrangörer var Kinda kommun med miljöchef Yngve Blomberg och kommunekolog Anders Tingvall samt bilogerna Lars Gezelius och Nicklas Jansson från Länsstyrelsen.

Temat för kvällen var åtgärderna i Kisaån och livet i ett levande vattendrag med målarmusslan i fokus.  Vi delade upp oss i två grupper -en station med målarmusslorna och åtgärderna i Natura 2000 området och en vid pappersbruket vid ån där bruket grävt om och förbättrat miljön i ån. Däremellan en promenad i det fagra kulturlandskapet. Vi håvade upp bottenfauna och tittade på olika sländor, snäckor och tittade på målarmusslor. Ån hyser en artrik bottenfauna och sex av landets sju arter inhemska stormusslor. Det blev intressanta diskussioner om arternas miljökrav, vad man gör när man restaurerar ett vattendrag, hur man kan läsa av resultatet och varför man ska bevara biologisk mångfald. Vår station med livet i vattnet blev mycket uppskattad. Kvällen avslutades med att grillmästare Yngve satte fart på korvgrillningen invid den vackra sjön Nedre Föllingen, där Kisaån tar sin början.

//Lars G

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed