Vad finns under ytan? Det fick många Bräknetrampare koll på!

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Ekologi, Musslans värdfisk

Den 16 maj var det återigen dags för den årliga cykelfesten Bräknetrampen. Vi deltog vid en station vid Evaryds kvarn och erbjöd alla förbipasserande cyklister att få en skymt av livet som finns under vattenytan samt få information om UC4LIFE och åtgärderna som genomförts samt är på gång i Bräkneån.

Hundratals nyfikna cyklister varav ett stort antal barn kom förbi och fick lära sig mer om musslor och livet under vattenytan!

/Therese

 

Podradio: Målarmusslans återkomst

Written by Ivan on . Posted in Ekologi, Kommunikation

Helena

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en hotad art. Men sedan 2012 pågår ett projekt för att få den tillbaka. Länsstyrelsen i Sörmland är en av deltagarna i projektet tillsammans med fem andra länsstyrelser och Karlstad Universitet.

LYSSNA >HÄR<

Helena Herngren berättar i det här programmet om projektet och om den tjockskaliga målarmusslan. Titta också gärna på filmen ”liten musselskola” där hon beskriver hur man skiljer olika musselarter åt.

Helena Herngren, Länsstyrelsen i Sörmland

Unio crassus ekologi

Written by Ivan on . Posted in Ekologi

Arten lever i bäckar och floder men anträffas också vid sjöars in- och utlopp. Den föredrar sandiga-grusiga bottnar. Glochidierna utstöts i paket vilka fiskarna upptar som näring. Ett antal larver hamnar därvid i värdens gälar.

Livscykel av Unio crassus enligt förlag från Hochwald och Bauer, 1988, 1990). Illustration: Rita Larje (Ur Von Proschwitz och Lundberg 2004).

Tjockskalig målarmussla är den mest hotade av våra stora sötvattensmusslor, [hotkategori EN (starkt hotad)] och fridlyst i Sverige. Arten har troligen försvunnit från ett flertal av sina tidigare förekomster, speciellt isolerade lokaler i norr. Å andra sidan har ny förekomster påträffats i Småland och Södermanland. Förorening och försurning av vattendragen, igenslammade bottnar och försvinnande värdfiskar utgör hot mot arten.

Unio crassus, Vramsån

Unio crassus, Vramsån

Samarbetspartners & Finansiärer