Projektets referensgrupp…

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Referensgrupp

Arne Johlander – HaV, Jonas Johansson – Kävlingeåns vattenråd, Rune Hallgren – LRF, Ted von Proschwitz – Göteborgs naturhistoriska museum, Ulf Bjelke – Artdatabanken (SLU), Hasse Berglund – Naturvårdsverket, Charlotte Lindström som stand-in för Carl Piper – Högesta och Christinehof Förvaltnings AB, Stefan Lundberg – Naturhistoriska Riksmuseet, Johan Tielman – EON, Sofi Alexandersson – WWF.

Hela gänget, med deras kompetens och nätverk, utgör en mycket viktig del av vårt projekt. Vi skall lyckas nå våra mål med referensgruppens hjälp!

Välkomna//I

UCFORLIFE’s Referensgrupp – ett gäng mycket kompetenta ambassadörer! 12/05/09

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Referensgrupp

Arne Johlander- HaV, Jonas Johansson-Kävlingeåns vattenråd, Rune Hallgren-LRF, Birgitta Adell-Fortum, Ted von Proschwitz-Göteborgs naturhistoriska museum, Ulf Bjelke-Artdatabanken, Hasse Berglund-Naturvårdsverket, Charlotte Lindström-Högestad Gods, Stefan Lundberg-Naturhistoriska Riksmuseet, Johan Tielman-EON, Sofi Alexandersson-WWF.

Vårt första möte med referensgruppen i projektet blev lyckat!

Vi sammanstrålade vid Yxningens strand på Yxnerum hotel & conference..

Några av deltagarna kom redan 3 maj och vi hann prata igenom många aktuella frågeställningar och spörsmål under middagen. Under fredagen den 4:e maj presenterades projektet och deltagarna i både referensgruppen och de aktuella partners som under de kommande 5 åren ska se till att vi når våra mål. Vi hann även med att besöka ett av våra åtgärdsområden, Storån/Falerumsån – här förevisades både gravida musslor och potentiella värdfiskar!

Referensgruppen ska utgöra projektets ambassadörer och verka för ett erfarenhetsutbyte både nationellt och regionalt. Genom de breda nätverk som representanterna besitter hoppas vi på en bred kunskapsspridning!

Vi hälsar alla i referensgruppen varmt välkomna till fler givande möten de kommande åren!

 

/ Jakob

Samarbetspartners & Finansiärer