SKÅNES UC4LIFE TEAM

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Skåne

Vips

I Skånes två projektområden, Klingavälsån och Fylan, ska omfattande flodplansrestaureringar genomföras, – åarna ska meandras, livsmiljöer som historiskt har gått förlorade ska återskapas och vandringshinder plockas bort. Parallellt med detta arbete kommer odlig och utsättning av målarmussla ske. Vibeke Lirås och Marie Eriksson ansvarar för att åtgärderna genomförs.

 Vibeke Lirås

Expert på frågor som rör vattenförvaltningen. Jag samordnar arbetet med vattenvårdande åtgärder i Skånes vattendrag, med bas påLänsstyrelsen i Skåne. Inom LIFE-projektet kommer jag att koordinera åtgärderna i Fyleån och Klingavälsån, – och vara inblandad i tillståndsprövningar, upphandlingar och utgöra del i genomförandefasen samt informationsinsatser.

Marie Eriksson

Expert på frågor som rör vattenförvaltningen på Länsstyrelsen i Skåne, med bevarandefrågor i fokus. Musslor är mitt kall. Inom LIFE-projektet ligger mitt fokus på monitoringprogrammet – dvs frågeställningar om projektets olika åtgärder kommer att generera effekter på vattenkvalitet och den biologiska mångfalden.

aha

Elfisket i Fylan

Ivan Olsson

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Projekt-gänget, Skåne

Projektledaren för UC4LIFE. Jag har ett förflutet inom både den akademiska världen, som den privata och statliga branschen. Akvatisk ekologi, med inriktning på fisk, har varit den röda tråden under min karriär hittills. Min forskning har fokuserat på frågeställningar hur och varför fisk (lax, öring och ål främst) vandrar trots stora besvär…

Jag har studerat vid Göteborgs- och Lunds universitet (grundutbildning) och Karlstads universitet (forskarutbildning). Min post-doc gjorde jag på University of British Columbia (Vancouver, Kananda). Sedan några år tillbaks har jag tjänstgjort på Länsstyrelsen i Skåne, där jag numera ansvarar för detta fenomenala projekt vars syfte är att förbättra vattenkvalitet och akvatiska livsmiljöer i tolv vattendrag i södra Sverige.

IVAN’s CV

NY LIFE-Ekonom

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Skåne

Utanför EU’s kontor i London, kick-off LIFE-2013…

Nu har jag äntligen påbörjat min nya tjänst som EU-Ekonom för projekten UC4LIFE och SandLife på Länsstyrelsen i Skåne. Jag kommer närmast ifrån Malmö Stad där jag bl.a. har arbetat som ekonom på Malmö Skolrestauranger. Jag är gift, har två barn och två hundar. Några av Er har jag redan träffat och jag ser fram emot att träffa Er andra inom en snart framtid. Jag kommer att göra 2012-redovisningen tillsammans med Tina Näslund och efter det kommer jag att fortsätta på egen hand. Jag uppskattar om ni från och med nu skickar all mailkonversation även till mig. Jag återkommer med fler kontaktuppgifter när jag har fått tillgång till dem själv.

//Sara Sörensen

Samarbetspartners & Finansiärer