Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Klingavälsåns invigning och slutseminarie

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation

Dryga 150 personer deltog när Landshövdingen Margareta Pålsson, Paul-Eric och Thomas Qvist höll brandtal om vikten av att värna våra vatten i samband med att vi invigde den återmeandrade Klingavälsån. Media var där, likaså skolbarn, representanter från Natuskyddsföreningen, Storkprojektet, Länsstyrelsen och givetvis Kävlingeåns vattenråd. Aktiviteter varvades med storlagen mingel…

Avslutningsvis genomförde skolbarnen en ”fiskvandring” från vårt fina laboratorium ned till ån. Efter denna symbolhandling avslutade vi dagen med fika.

Tack alla!

//Ivan, Vips och Marie

Samarbetspartners & Finansiärer