Slutseminarie i Östergylland

Written by Ivan on . Posted in Kapellån, Kisaån, Kommunikation, Östergötland, Storån

Ett femtontal personer samlades i Falerum kvällen den 21 juni. Åhörarna bestod främst av markägare, men även allmänhet och kommunekolog. Med oss hade vi även de entreprenörer som följt oss genom projektet.

Länsstyrelsens personal startade kvällen genom att binformera om de åtgärder som genomförts i projektet. Om projektets målart, den tjockskaliga målarmusslan, men även annat akvatiskt liv som kan dra nytta av genomförda åtgärder.

Efter inledande ord övergick kvällen i naturstudier i form av elfisken och bottenfaunainsamlingar. Glädjande nog var det rikligt med öring och mört i de återskapade strömsträckorna.  Åhörarna fick även stifta bekantskap med olika grupper av bottendjur, inkluderat huvudrollsinnehavaren själv, den tjockskaliga målarmusslan.

Kvällen avslutades  med frågestund medan vi åt mat och dryck från det lokala caféet.

Lars Gezelius

Written by admin on . Posted in Kommunikation, Östergötland, Projekt-gänget

Jag är i grunden zooekolog med fåglar som specialité. Jag har även fördjupat mig i limnologi, marinbiologi och miljörätt. Jag gjorde min grundutbildning i Lund med kompletteringar i Uppsala och Göteborg. Jag har nu arbetat 18 år på Länsstyrelsen. Först något år i Jönköping sedan i Östergötland. Jag har även arbetat på SMHI, Norrköpings och Mjölby kommuner och på Naturskolan Omberg. På Länsstyrelsen Östergötland har jag arbetat mycket med bildande av naturreservat, fågelskyddsområden, miljöbalksärenden, viss miljöövervakning och information. Under senare år har arbetet kretsat kring vattenmiljöer, både limniskt och marint. Här handlar det i första hand om skydd och restaurering. I LIFE-projektet kommer jag ansvara för informationsskyltar och roll-ups samt vara projektkoordinator för objekten i Östergötland.

Samarbetspartners & Finansiärer