Fishing for Södermanland-fish infested with mussel larvae 03/07/2015

Written by lea on . Posted in Karlstads universitet, Södermanland, Studier, Svärtaån

P1080098

At the end of June we conducted a 4-day fishing event in the two streams Kilaån and Svärtaån in Södermanland. Fish that are infested with mussel larvae were our targets. Martin Škerlep, Helena Herngren and I electro-fished over stream stretches with present mussel populations where we also set out fish traps overnight. The idea was to transport the fish captured to the UC4LIFE-lab facility in Skåne, where we can collect juvenile mussels that fall off their fish hosts after successful transformation from a mussel larvae to a juvenile. In this way, the host fish species used by Unio crassus can be identified properly. However, as different mussel species exist in the two streams Kilaån and Svärtaån, DNA analysis of the juvenile mussels collected need to be conducted to guarantee the host fish suitability for the right mussel species.

After successful fishing, a long fish transport by car, the transfer of the fish to aquaria tanks fit with nets were juvenile mussels can be collected, we discovered the first juveniles after only one day! Over the past week more juveniles have been dropping off the fish. To mention a few host fish candidates: Common bleak (Alburnus alburnus), Bullhead (Cottus gobio), Perch (Perca fluviatilis), and Ruffe (Gymnocephalus cernuus). The results of a DNA analysis of the juveniles will soon tell us which fish species Unio crassus uses as host in Södermanland. We are all curious!

Greetings from Skåne!

/Lea

Uppföljning i Vedaån – restaurering en succé

Written by helena on . Posted in Projektområden, Södermanland, Vedaån

I juni följde vi upp de restaureringsåtgärder som genomfördes 2013 i Vedaån. Då lades sten och grus ut för att skapa en mer varierad miljö i ån, vilket gynnar både musslor, fisk och andra djur som lever i ån.

Åtgärderna ser ut att ha blivit mycket lyckade. Bland annat har en forsnacke, som dämde och utgjorde ett vandringshinder, breddats och förlängts och blivit en fin forssträcka som fiskar kan passera. De större stenar och block som placerats ut i ån bidrar till en varierad miljö och en ökad biologisk mångfald.

//Helena

 

Södermanland UC4LIFE-team

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Södermanland

Tuss

I Södermanland kommer UC4LIFE-åtgärder genomföras i Vedaån, Svärtaån och Vretaån. Biotopförbättrande åtgärder och informationsinsatser –  om vikten i att förvalta våra vatten väl – ligger i fokus. Detta för att värna om god vattenkvalitet och en hög biologisk mångfald, till gagn för människa, djur och natur! Helena Herngren och Ursula Zinko står för fiolerna i Södermanland…

Samarbetspartners & Finansiärer