Nya juvenila musslor i Fyleån and Klingavälsån 31/08/2015

Written by lea on . Posted in Fyleån, Karlstads universitet, Klingavälsån

AQ2_1

Fältsäsongen 2015 har nått sitt slut. I torsdags satte vi (Tina, Valentina och jag) ut juvenila musslor i Klingälvsån och Fyleån, som odlats i vårt lab vid Hemmestorps mölla. En orsak till varför den tjockskaliga målarmusslan har försvunnit från många vattendrag är att man förr i tiden utdikade våtmarker, rensade och kulverterade vattendrag. Klingälvsån och Fyleån har under 2013 och 2014 restaurerats för att återfå sin naturliga meandrande form. Som en del av projektet ”Målarmusslans återkomst” har UC4LIFE i år satt ut musslor i så kallade Buddensiek-burar. Burarna består av en tjock platta fylld med små hål. I hålen har musslor kapslats in med hjälp av ett finmaskigt nät för att förhindrar att de spolas bort. Burarna är sedan fixerade i vattenkolumnen med pinnar av järn som grävts ner i botten på ån. Nu är det upp till de små (300-400 µm) musslorna att överleva. Tidigare experiment med Buddensiek-burar i Tyskland och Luxemburg har gett goda resultat, och om ett år kommer vi få reda på hur de svenska musslorna presterat.

/Valentina, Tina and Lea

Fishing for Södermanland-fish infested with mussel larvae 03/07/2015

Written by lea on . Posted in Karlstads universitet, Södermanland, Studier, Svärtaån

P1080098

At the end of June we conducted a 4-day fishing event in the two streams Kilaån and Svärtaån in Södermanland. Fish that are infested with mussel larvae were our targets. Martin Škerlep, Helena Herngren and I electro-fished over stream stretches with present mussel populations where we also set out fish traps overnight. The idea was to transport the fish captured to the UC4LIFE-lab facility in Skåne, where we can collect juvenile mussels that fall off their fish hosts after successful transformation from a mussel larvae to a juvenile. In this way, the host fish species used by Unio crassus can be identified properly. However, as different mussel species exist in the two streams Kilaån and Svärtaån, DNA analysis of the juvenile mussels collected need to be conducted to guarantee the host fish suitability for the right mussel species.

After successful fishing, a long fish transport by car, the transfer of the fish to aquaria tanks fit with nets were juvenile mussels can be collected, we discovered the first juveniles after only one day! Over the past week more juveniles have been dropping off the fish. To mention a few host fish candidates: Common bleak (Alburnus alburnus), Bullhead (Cottus gobio), Perch (Perca fluviatilis), and Ruffe (Gymnocephalus cernuus). The results of a DNA analysis of the juveniles will soon tell us which fish species Unio crassus uses as host in Södermanland. We are all curious!

Greetings from Skåne!

/Lea

Mussel translocation

Written by lea on . Posted in Karlstads universitet, Projektområden, Studier

20150515_121943

Last week, a translocation measure of adult mussels from the streams Bråån and Tommarpsån to the habitat restored rivers Klingavälsån and Fyleån has been started. Our aim is to get more information about the performance of adult mussels in the new rivers. Therefore, we collected mussels from two high-density mussel populations and tagged each individual mussel before translocation. We will follow the mussels over the whole season and investigate how much they move, which micro-habitat they prefer and how they aggregate within each other.

Greetings!

/Lea

Samarbetspartners & Finansiärer