Archive for april, 2012

Staff-training approaching! 20/04/2012

Written by jakob on . Posted in Kommunikation

I två grader, nordanvind och snöblandat regn rekade undertecknad och Lars Gezelius i Storån/Falerum den 20 april. Vattenståndet var högt och sedimenttransporten stor. Inventeringsförhållandena var mer än urusla. Tre ex-jobbare från Linköpings universitet slet och  led i sina kalla vadare men lyckades faktiskt få upp en 9 mm Unio crassus! Vi kollade upp allt från potentiella mussellokaler, parkeringsmöjligheter, lunchställen, sekundära svämplan till exempel på dåligt tagen hänsyn.

Vi är mer än laddade inför den 2-3-4 maj!

Välkomna!

/ Jakob

9 mm får duga en dag som denna!

Falerumsån är speciell med en kantzon som utgörs av stora ekar och mäktiga pilträd.

 

Bättre inventeringsförhållanden är beställda till den 3-4 maj!

Vid staff-trainingen kommer vi lära oss mycket om sekundära svämplan, ursprungliga bottnar och grade control.

 

Kick-off på gång i Falerumsån! När & var? - 21 maj kl. 16 på Marinettes Mat & Café i Falerum med kaffe, smörgåstårta, kaka och tjockskalig målarmussla.

'Grade control ' med ek istället för tall. - Kan det va nåt?!

Mer än oroväckande nära ett så värdefullt vatten!

Målet beträffande juvenila musslor må vara nått i ån, men om värdena ska bestå krävs åtgärder framgent!

First days doing fieldwork! 20/04/2012

Written by admin on . Posted in Studier

Fyleån

… A typical Swedish April day according to Marie ! …

Between the sun, the snow, the hail we desperately tried to find living mussels in Fyleån and Trydeån! We rented a car on Tuesday 17th of April and we spent 3 days out on the Field. We were a bit rusty after a winter inside, our muscles pain could have tell us!…

We walked around 5 to 6 km ! (See the map below; in pink the areas we screened, in red the areas we have to screen! )
overviewmarkedweek-22

I only fell 4 times in the water… it’s what happens to people who are not used to… the current was strong!!… I think Marie had fun watching me taking baths and fighting against the water… But I was still dry inside! Good thing when it’s only 14°c outside.

Unfortunately the first week was deceiving. No living mussels… only shells!

Our tresure of the day (17/04/2012)

But we keep hoping there are hidden somewhere, and we’re going to fin them soon !

Delphine

 

Svärtaån

Written by admin on . Posted in Svärtaån

Svärtaån

Svärtaån rinner från sjön Runnviken och mynnar i Östersjön i Sjösaviken strax öster om Nyköping. I ån finns tjockskalig målarmussla bekräftad i de nedre delarna av ån, från Svärta gård och nedåt. Majoriteten av musslorna som hittats är gamla musslor, endast ett fåtal är unga musslor (mindre än 3 cm). I ån finns även andra stormusselarter, främst spetsig målarmussla men även äkta målarmussla, allmän dammussla, större dammussla och flat dammussla. De fiskarter som påträffats i Svärtaån är abborre, mört, björkna, löja, gädda, gärs, sutare, lake, småspigg, vimma, grönling, braxen, öring, ål och nors.

I Svärtaån ska åtgärder genomföras på tre olika delsträckor; nedströms Svärta gård, uppströms Säbybron och nedströms järnvägsbron i Sjösa. Åtgärderna består främst i att lägga ut grus och enstaka större stenar i ån samt att på vissa av sträckorna plantera träd längs med åkanten. Historiskt sett har många åar i jordbrukslandskapet rätats och rensats, och vid dessa aktiviteter har större stenar, grus, döda träd m.m. rensats bort ur ån, vilket resulterat i en mer ensartad livsmiljö. Genom att lägga ut stora stenar och grus i ån återskapas en större variation i vattenflödet vilket skapar livsutrymme för flera arter samtidigt som det gynnar musslornas reproduktion och ökar de unga musslornas överlevnadschanser.

Samarbetspartners & Finansiärer