Archive for maj, 2012

THE KARLSTAD UNIVERSITY VISIT! 24/05/2012

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Cirka 20 naturvårdsbiologistudenter från Karlstads universitet besökte projektet denna soliga majdag. Vi tog oss en titt på Fylan, ett av projektets viktigaste områden där omfattande meandringsarbeten (åkrökning) skall genomföras. Vi pratade vattenvård generellt och åtgärderna i Fylan specifikt. Diskussionerna fokuserade på att nyttan med kostsamma åtgärder inte omedelbart syns – delvis beroende på att naturens respons på åtgärderna tar tid och kan vara svåra att mäta. I fallet Fyledalen är dock målsättningen med projektet att förbättra vattenkvalitet, livsmiljöer för akvatiska organismer och åter få den tjockskaliga målarmusslan att trivas efter återintroduktion.

Alltid kul med pigga studenter – kanske dags för exjobb som del av projektet längre fram(?) – Om så prata med Björn eller Martin…

Salute//I

Snorkeling in Klingavälsån ?! 21/05/2012

Written by admin on . Posted in Klingavälsån, Studier

SNORK

A snorkeling afternoon in Klingavälsån…

The water was so high that Marie and I couldn’t use the viewing-buckets as we used to ! so we asked for HELP.

Léa who is use to dive has gently accepted to help us and look for mussel a bit deeper in the river. She usually dive in lake but she tried in the river with us. In despite of the water current it actually worked well and fast! We started with the most important part which are going to be remeander and unfortunatly we just found few Anondonta cygnea and shells… Then we went near the nature reserve and after a while…. we started to find some mussels ! but Léa was exhausted after several hours in the water (quite understandable!!) so we just quite at this time and we’ll come an other time to check out what kind of surprise we could find 🙂

Coming soon with some news !

/Delphine

Morfologi

Written by Ivan on . Posted in Morfologi

Beskrivning av arten

Den tjockskaliga målarmusslan, Unio crassus, når vanligtvis en längd av 4 –7 cm (undantagsvis upp till11 cm). Skalet är oftast mindre än dubbelt så långt som högt och elliptiskt till svagt äggformat. Underkanten är vanligtvis rak i mittpartiet och ungefär likartat rundad i bak- och framänden. Bakänden är svagt nedåtböjd. Skalet är mycket tjockt och tungt och färgat i nyansen mörkt grön-brun-svart. Dess yta är ibland även täckt med kalkkrustor eller järn-/manganbeläggningar. Skulpturen på umbo (skalbucklan) består av täta, vågartade lister med upphöjningar, men ofta är den bortnött. Låsapparaten, vilken dock endast kan studeras på döda musslor, är mycket kraftig med stora och välutbildade huvudtänder. I den vänstra skalhalvan står huvudtänderna på linje bakom varandra. Den högra huvudtanden är starkt framträdande och formad som en mycket stor, grov, trekantig kil.

Skallåsets tänder hos tjockskalig målarmussla:

Foto: Håkan Holmberg, Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Samarbetspartners & Finansiärer