Archive for juni, 2012

Kävlingeåns Vattenvårdsförbund fick LIFE+… 14/06/2012

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation

Kävlingeåns vattenvårdsförbund, bestående av representanter från olika intressegrupper; företag, kommuner, markägare etc (inom Kävlingeåns avrinningsområde), fick en presentation om vårt UC4LIFE-projekt. Cirka 15 personer deltog på mötet som hölls vid Kulturens Östarp. Därefter blev det lunch och mellan regnskurarna bjöds på elfiske vid Hemmestorps Mölla. Stensimpa, gädda, mört, abborre blev resultatet. Vår demonstration avslutades med en kort pratstund om musslornas livscykel och finessen med att ha den tjocksskaliga som symbolart för detta projekt!

Projektet tackar Kävlingeåns vattevårdsförbund för trevligt umgänge och förträfflig kalops!

UC//Ivan

An aquaria room full of fish and mussels 18/06/2012

Written by lea on . Posted in Musslans värdfisk

After a successful week of electrofishing in Bråån and Tommarpsån four weeks ago, Laura and I started to prepare an aquaria room at Lunds University for an initial fish-infestation experiment. Cleaning aquaria, buying and arranging equipment or settling up oxygen-pipes were some of our tasks for the week.

This let us continue with a second successful electrofishing-action with Niklas afterwards. With a car full of fish many different species were transported from Klingavälsån and Fyleån to the aquaria room in Lund at several chargings.  Four different fish species were caught in Fyleån, ten in Klingavälsån directly at Hemmerstorps Mölla. What a positive surprise! Bullheads (Cottus gobio) and three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) occurred in both streams, brown trout (Salmo trutta) and minnow (Phoxinus phoxinus) in Fyleån. Roach (Rutilus rutilus), silver bream (Abramis bjoerkna), perch (Perca fluviatilis), stone loach (Barbatula barbatula), common bleak (Alburnus alburnus), pike (Esox Lucius), tench (Tinca tinca) and nine-spined stickleback (Pungitus pungitus) were caught in Klingavälsån. The latter mentioned species were only a few individuals each, but still interesting for testing host-fish suitability. At the end of the week Niklas found 15 gravid mussels in Bråån which we finally transported to the lab.

Since bringing the animals in the aquaria room the tension has been increasing every new morning hoping that all fishes and mussels survived the night. A few bullheads died because of fungal infections, but the general situation is stable now. It was possible to count all fishes and to check their gills for ongoing infestation by mussel glochidia. This was a great balance between anesthetizing baths and fast but still thoroughly looking at the gills with further waking up baths. Between checking the mussels for glochidia release and regularly changing the water, fishes were fed and aquaria were cleaned. It was great to have Deplhine’s help during the week which made it possible to work effectively. Thanks a lot! Many fishes in a small and cold room bring along a lot of work. We now hope to get enough ripe glochidia for starting the experiment. If not, we’ll try with further mussels ;).

’Kick-offande’ och informationsspridning i Småland 2012! 17/06/12

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping, Kommunikation

Under våren 2012 har vi i Jönköpings län börjat bygga grunden till ett framgångsrikt projekt.

Vid totalt fyra tillfällen har vi informerat allmänhet, vattenråd, samhällsföreningar och kommunpolitiker i våra två åtgärdsområden.

Åtgärdsområde: Brusaån/Mariannelund
Vid Brusaån genomförde vi redan 2010 vattendragsvandring utmed ån och berättade om planerna på konkreta åtgärder i ett kommande LIFE-projekt… Vi visade elfiske, musslor, pratade kantzoner och drack kaffe tillsammans med markägarna utmed ån. Inom UC4LIFE har vi under våren genomfört två informationsträffar. Den 1 mars besökte vi Mariannelunds sportfiskeklubb och berättade om planerna för 22 intresserade klubbmedlemmar och intressenter. Den 11 april träffade vi samhällsbyggnadsnämnden på Eksjö kommun (11 personer).

Åtgärdsområde: Emån/Kvillsfors/Lillån
Den 22 februari hade vi en träff med samhällsföreningen i Kvillsfors (http://www.kvillsfors.nu) och informerade om planerna med att använda Lillån som ett långt omlöp förbi vattenkraftverken. 16 personer deltog på mötet. Samhällsföreningen kommer att anordna den sk ’Kungsbrons dag’ den 25-26 aug 2012. Här räknar vi med att vi kommer kunna delta och informera om vårt UC4LIFE. Även i detta åtgärdsområde har vi informerat kommunpolitiker. Den 29 mars fick vi audiens på Tekniska nämndens sammanträde (29 personer), Vetlanda kommun och föredrog projektet och planerna i Kvillsfors.

/ Jakob

Vår målbild i våra åtgärdsområden! Denna 6 mm långa Unio crassus hittades på en fin strömsträcka nedströms Kvillsfors. Det är härifrån vi kommer ta upp musslor för att genomföra återintroduktionen.

Samarbetspartners & Finansiärer