Archive for september, 2012

River restoration and management – Denmark vs Sweden 25/09/2012

Written by vibeke on . Posted in Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 Den 25 september fick UC4LIFE besök av representanter från olika danska kommuner för att jämföra och diskutera skillnader och likheter i hur vi arbetar med rensning av vattendrag, men även restaurering och bevarande av värden såsom tjockskalig målarmussla diskuterades. Planerna kring hur man kan återställa våra skånska projektområden Fyleån och Klingavälsån diskuterades och här var det tydligt att vi har det väl förspänt med så stora områden som kan restaureras. En annan stor skillnad var att i Danmark har kommunerna övertagit kostnaden och underhållsansvaret i de flesta större åar. Detta har man gjort för att avlasta de danska lantbrukarnas ekonomi men även för att undvika felaktiga rensningar och negativ miljöpåverkan. Vinsten för kommunen är att man kan ta ett helhets grepp på vattendragen och deras flöden och se var åtgärder behöver sättas in för bästa effekt.  Man slipper också lägga resurser på att åka runt på klagomålsärende. I Danmark undviker man så mycket som möjligt att använda större maskiner vid underhåll och är noga med att inte blottlägga kanterna på vattendraget. Istället har man åmän som går i fåran och slår vegetationen med lie.

 //Vibeke och Marie

UC4LIFE canoeing at the 2012-LIFE Platform meeting in Ringsted, Denmark 18/09/2012

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

20

The LIFE-2012-platform meeting focused on what the European Commission is up to, presentations of new LIFE-projects, including networking activities amongst the on-going Swedish and Danish LIFE-projects. The UC4LIFE-project is closing in on inception, – hopefully we will be able to navigate our project through future challenges just as the project manager did in the Mölle å River. The UC4LIFE-canoe won* the turbulent race without even getting wet (some Danes got disqualified)!

UC4LIFE thank the Danish platform committee for a well-organized meeting!

UC4LIFE//Ivan

* with some little tiny tiny help from Life-to-ad(d)mire and RECLAIM

 

 

Presentationer – muntliga

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

syntelejekidzen vid ån

Kidzen på Synteleje får en vattenpresentation vid ån; en show bestående av fisk, musslor och kräftor…

Det är inte alltid möjligt att leverera sina budskap i fält (som ovan) vilket oftast är optimalt ur pedagogiska skäl.  Istället får man förlita sig på traditionella kommunikationsforum som förhoppningsvis kan intressera publiken. UC4LIFE-projektet har muntligen presenterats framgångsrikt på olika konferenser, seminarier och andra sammankomster, såväl internationellt som nationellt. Nedan följer ett urval, främst i form av pdf:ade power-points men också i lite andra format…

Muntliga presentationer (ett urval)

Samarbetspartners & Finansiärer