Archive for april, 2013

Fiske efter kunskap

Written by admin on . Posted in Kommunikation

Jag har under del av min PRAO upplevt spännande äventyr och blivit introducerad i elfiskemetodik och forskning som rör den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), – Europas mest utrotningshotade mussla. En viktig orsak till varför denna musselart håller på att försvinna är att vi vet så lite om den. Musslan lever som parasit (glochidia) under sin första del av sin livscykel på fiskars gälar, men det är okänt på vilka fiskarter (värdfisk).

I syfte att identifiera vilka fiskarter som bäst lämpar sig som värdfisk för målarmusslan fångas fisk genom elfiske. Fisken bedövas och dess gälar kollas upp i mikroskop, för att eventuellt upptäcka musslans små glochidier.

Vi fångade elritsa (Phoxinus phoxinus), grönling (Barbatula barbatula), nejonöga (Lampetra planeri) och öring (Salmo trutta) i smband med elfisket i Bråån.

Jag, Jonatan (Bladins skola, klass 8) tackar för en jättespännande PRAO i Målarmusslans tjänst…

 

 

UC4LIFE på fiskvandrings- och restaureringsworkshop 16-18/4

Written by martin on . Posted in Projektområden

Målarmusslan presenterade sig på en workshop om fiskvandring och restaurering i reglerade vattendrag på Karlstads universitet. Forskare från Karlstad och från Vilt och fiskeriforskningsinstitutet i Oulo, Finland presenterade och diskuterade forskning. Presentationerna handlade om nedströms- och uppströmspassage och restaureringslösningar för detta, vattenflödesdynamik, modellering av fiskpopulationer och tvärvetenskapliga studier med ekologi och socioekonomi. Workshopen avslutades med en förevisning av restaureringen kring Gullspångsälvens nedre delar.

 

Målarmusslan på vattenforum

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

VF_HAV2013

En sammanfattning…

Målarmusslan talade, och talade väl… sex presentationer (något av rekord?) revs av för en intresserad publik på Havs- och vattenmyndighetens formidabla vattenforum under vår första dag. Många sköna gamla bekantingar slöt upp, och ännu fler nya förmågor visade intresse för vårt projekt. Vårt nätverk växer!

Av de frågor som ställdes var flertalet kopplade till pågående värdfiskstudier och kommande meandringsarbeten, samt hur vi hanterar markägarekontakter och projektadministration.

Målarmusslan tackar HaV för en väl genomförd konferens där cirka 350 vattenvänner slöt upp. Vi ser fram emot Vattenforum-2014!

//Ivan, Andreas, Larz and Erik

 

Samarbetspartners & Finansiärer