Archive for maj, 2013

Majsfiske i Bräkneån

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

Vid Skogdala gård i Bräkneåns södra del genomfördes en första värdfiskstudie 22-23 maj 2013. Lea Schneider från Karlstads universitet är den som är ansvarig för studierna och vid denna värdfiskstudie var både Therese och Andreas med och hjälpte till. Värdfiskstudierna kommer att ske en gång per månad under musselsäsong. För att fånga så många fiskar som möjligt på lokalen används flera olika fiskemetoder. Lea elfiskade först och därefter la vi ut en rad olika burar som var betade med en mumsig blandning av majs, ströbröd och vatten. Fällorna fick ligga i över natten och vittjades dagen därpå. Inte mycket fisk fångades vid detta tillfälle och de arter vi fick var öring, elritsa, löja och gärs. Vid inventeringen plockades även de tjockskaliga målarmusslorna vi hittade på lokalen upp för att undersöka om de var gravida eller ej. Fem Unio crassus hittades och endast två av dessa var gravida.

 

//Therese

Studenter på Fylan

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Sjutton Karlstad studenter i naturvårdsbiologi (och 50 kor) blev informerade om vårt LIFE-projekt allmänhet och Fyleåprojektet i synnerhet. Det är bara två veckor kvar innan det stora arbetet drar i gång… Spännande tider gav spännande frågor. Karlstad universitet utgör en viktig del av projektet, såväl forsknings- som undervisningmässigt. Spridningseffekter eftersträvas och mycket ny kunskap kan hämtas utifrån erfarenheter vunna via vårt arbete med Målarmusslans Återkomst – till gagn för människa djur och natur.

//Ivan C Olsson och Sara Ramslök

Informationsmöte för Fylebygden

Written by vibeke on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Karta över planerade åtgärder (våtmarker, kärr och krökar) i Fylan.

 Sommaren kom men försvann lika snabbt (tur att det finns tält!). Trots det var uppslutningen god när vi hade information om återmeandringen av Fyleån. Nu ska ingen behöva undra över grävskoporna i dalen. Tack Stefan för kaffet och de goda bullarna det värmde gott!

//Vips, Charlotte och Ulrica

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer