Archive for maj, 2013

Lillån slangades

Written by Ivan on . Posted in Emån

I syfte att studera effekterna av en ökad vattenföring genomnfördes nyligen försök med olika tappningsregimer i Lillån, en sidokanal (sk kvill, icke att förväxla med bifurkation) som framöver skall öppnas upp för att tjänstgöra som biokanal för Emån som helhet. Genom att öka vattenföring och öppna upp Lillån ges spridningspotential för akvatiska artet som är isolerade inom Emåsystemet. Vi inväntar med spänning på resulteten

Fortsättning följer via Jakob och Emåförbundet.

Målarmusslan @ Kristianstads Vattenrike

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

”Målarmusslans återkomst och ett friskare Östersjön” var titeln på presentationen som gavs för ett 20-tal intresserade åhörar på Kristianstads Vattenrike. Det var en skön stämning och många frågor, främst kring stormusslors spännande livscykel. Presentationen avslutades med en informell utställning där besökare fick kika på en mussellarv (glochidia) fasthakad på fiskgäle (elritsa). Återigen visar sig det sig att den tjockskalige målarmusslan är en utmärkt pedagog som bidrar till bättre förståelse till varför vi ska värna våra vatten, – till gagn för människa, djur och natur.

Vi tackar Kristianstads Vatterike för en proffsig tillställning och ser fram emot olika samarbetsprojekt i framtiden!

 

//Ivan

Besök av Gudenåkommittén 14 maj

Written by therese asp on . Posted in Mörrumsån, Projektområden

Den 14 maj fick vi besök av Gudenåkommittén från Danmark. De ville veta mer om hur vi på Länsstyrelsen jobbade med att restaurera och skydda vatten och då framförallt hur vi jobbar med Mörrumsån. Andreas informerade om UC4LIFE samt vilka åtgärder vi genomfört i Mörrumsån. Mötet inleddes inomhus och därefter åkte vi ut på plats för att se de olika åtgärderna. Besökarna var väldigt intresserade och nöjda med besöket!

Samarbetspartners & Finansiärer