Archive for juni, 2013

Fyleån fylls

Written by vibeke on . Posted in Fyleån

Nu går det undan! Tre grävmaskiner gräver ikapp och gamla fåran har börjat fyllas igen på sina ställen.

Inga större mängder regn har kommit så ännu går det bra att köra i området.

Övervakning inför åtgärder

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

I Bräkneån genomför vi nu under v.26-27 övervakning inför kommande åtgärder i ån. Totalt sett kommer vi att besöka nio lokaler, två stycken uppströms åtgärdsområdet, två stycken nedströms åtgärdsområdet och fem stycken inom själva åtgärdsområdet. Det som undersöks är bl a  musselbestånden på lokalerna, vattenvegetation, djup och bottensubstrat. Lokalerna kommer att återbesökas 2015-2016 för att se om de planerade åtgärderna har haft någon effekt och i så fall vilken.

Ån klingar väl i Sjöbo

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Sjöbo kommun

Kreativ stämning för samtal om olika samarbetsformer vid Hemmestorps Mölla och Vombsänkan, med Klingavälsån i fokus.

Eva Osterman, Sanna Lynghed och Marie Nordgren blev briefade om vårt pågående projekt, och vi samtalade tillsammans om olika samarbetsalternativ när det gäller Klingavälsåns framtid. På agenden stod bla LIFEscape*, Visionen om ett biosfärsområde i Vombsänkan, Möllan framtida funktion, Blentarps avloppsreningsverk, kommande skolbarnsaktiviteter, och sist men inte minst dialogen med närboende…

Vi ser fram emot ett givande samarbete efter semestern!

//Ivan

* Varför inte kika på en film om projektet LIFEscape

 

Samarbetspartners & Finansiärer