Archive for augusti, 2013

PRESSINBJUDAN – Målarmusslans återkomst till Fyleån

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

För första gången någonsin i Sverige har den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kunnat odlas fram. I morgon återintroduceras den i Fyleån.

Målarmusslan har varit utdöd i Fyleån under flera decennier och är det första vattendrag där återintroduktion av framodlade musslor kommer att ske. Utsättningen löper parallellt med omfattande restaureringsåtgärder i Fyledalen som syftar till en bättre vattenmiljö i såväl ån som Östersjön på sikt.

”Målarmusslans återkomst” är södra Sveriges största vattenvårdande projekt. Det innefattar Karlstads universitet, fem län och leds av Länsstyrelsen Skåne. Målarmusslan har historiskt förekommit allmänt i södra Sverige och på kontinenten men är i dagsläget Europas mest utrotningshotade musselart på grund av miljöstörningar och kunskapsbrist om dess livscykel och miljökrav.

Enligt projektledaren Ivan Olsson och doktorand Lea Scneider är gåtan med målarmusslans komplicerade livscykel nu löst, tack vare forskningsinsatser genom projektets försorg.

– Vi har identifierat vilka värdfiskar musslan behöver för att kunna fullfölja sin livscykel som parasit. Som ett resultat av detta har vi även kunnat utveckla odlingsmetoder som möjliggör utsättning av musslor i vattendrag där den har utrotats, säger Ivan och Lea.

 Medier hälsas välkomna till premiärutsättning av den tjockskaliga målarmusslan i Fyleån.

Tid: Fredagen den 30 augusti kl 11.00

Plats: Fyledalen. Se bifogad karta.

Närvarar gör forskare, representanter från projektet, markägare och vattenråd.

För mer information, kontakta Ivan Olsson på 076-8003103.

 

 

HÄR GRÄVS DET FÖR GLATTA LIV(F)ET

Written by vibeke on . Posted in Fyleån

Solen strålar vidare och projektet gräver på i rask takt. Den nya fåran är grundare, smalare och längre än den gamla fåran. På bilden ovan ser ni den nya meandrande fåran. I bildserien under texten ser ni både gammal (rak) och ny fåra (kurvig).


//Vibeke

Samarbetspartners & Finansiärer