Archive for september, 2013

Ad(d)mired by LIFE?

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

The annual 2013-LIFE-project-platform-meeting is currently being held in Östersund. The meeting is hosted by the LIFE to Ad(d)mire and the Foder och fägring projects. Approximately 70 representatives from 29 LIFE-projects, ASTRLE-monitors and officers from the Commission are participating.

Fresh news from the Commission, different workshops focusing on integrated projects, Dissemination, National coordination and Ecosystem services and Cost-Benefits are major topics on the agenda. Believe it or not, – but interesting indeed.

//Ivan

PS – note the migration obstacle;-)

LIFE PÅ RÄLS

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Studiebesök från Länsstyrelsen i Skåne. Dressin genom dalen… Och LIFE flaggades

Cirka 15 tjänstemän gavs möjlighet att njuta av Fyledalens fantastiska natur och samtidigt uppdaterade om våra state-of-art åtgärder som genomförs i syfte att skapa bättre vattenkvalitet och livsmiljöer i dalen och Östersjön på sikt.

Skolklasser håvar in ny kunskap

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån, Skolor, Svärtaån, Vedaån

Skolelever upptäcker livet i vattnet med vattenkikare

Den 2:a, 4:e och 9:e september fick tre skolklasser följa med ut och lära sig mer om vad som finns i ett vattendrag. Det var årskurs 4 från Sjösa-,Tystberga- och Jönåkers skola som fick följa med ut till Vedaån respektive Ålbergaån och prova på att håva småkryp, titta på musslor och bedöma naturvärden i och kring ån. Dagarna ute genomfördes i samarbete med Nyköpings kommuns naturskola.

Mer om vad eleverna fick göra och vad de hittade kommer de själva att få berätta om i inlägg här på bloggen, så håll utkik!

//Helena

 

Samarbetspartners & Finansiärer