Archive for oktober, 2013

Grus och sten till Vretaån

Written by helena on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån

I början på september genomfördes biotopvårdsåtgärder på 5 olika platser som syftade till ökad variation av livsmiljöer och ökad biologisk mångfald i Vretaån. Arbetet bestod framför allt av utlägg av block, sten och grus i blandade fraktioner. Åtgärderna gjordes i anslutning till vägbroar och genomfördes i samarbete med Trafikverket. Cirka 80 ton grus, sten och block las ut.

//Helena

 

naturen väl värd att värna?

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

fresh nature for our kidz!

Det kostar att skydda och värna natur…

Länsstyrelsens 20-talet chefer fick en eftermiddag fylld med information om projektutveckling och finansieringsmöjligheter via EU-Kommissionen. Ola Nord, gav sin syn på hur man bäst driver dessa frågor ur Malmö Stads perspektiv. Därefter gavs Målarmusslan utrymme att presentera sitt pågående arbete, och svara på frågor, bla hur Länsstyrelserna bättre kan driva EU-projekt i framtiden.

Det kostar att skydda vår natur. I tider med krympande nationella anslag krävs kreativt tänkande och alternativa finansieringskällor

//Ivan

 

Musse målarmussla lär ut vatten för skolbarn

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Skolor

 

 

 

 

 

 

Barnen är vår viktigaste målgrupp, och nyligen bussades 51 skolbarn ut i Södermanland för att lära sig vatten, – Musse målarmussla, Helena, Tuzz och Nyköping kommuns naturskola stod för fiolerna tillsammans med eleverna som givetvis var jätteduktiga.

Projektet är mycket stolt över skolbarnens undersökning om hur Vedaån mår. Läs mer om undersökningen i denna stringenta rapport

Vi har även tagit fram en fenomenal guidebok – spana in ”Målarmusslan och livet i vattnet” *

//Helena och Tuzz

I denna lilla bok kan du läsa om musslor och andra djur som lever i våra åar. Du kan också lära dig mer om hur åarna såg ut och användes förr jämfört med idag och hur det har påverkar djuren i ån. Boken är tänkt att ge en första inblick i vattendragsekologi och den mänskliga påverkan på våra åar. Målgrupp är årskurs 4-6. Redaktör: Helena Herngren, Länsstyrelsen i Södermanlands län
 
 

 

Samarbetspartners & Finansiärer