Archive for november, 2013

Från stall till laboratorium – ett stormigt möte

Written by martin on . Posted in Utplantering

I Hemmestorps Mölla fortsätter metamorfosen från stall till mussel- fisklaboratorium för fullt. Vi (Vibeke Lirås och Dan Andersen från länsstyrelsen Skåne, Niklas Högberg från HIT AB, Kent-Olle Johansson från HNB AB, Thomas Person från Skogsstyrelsen och Martin Österling från Karlstads universitet) träffades för ett andra byggmöte på förmiddagen samma dag som stormen Simone drog in med full kraft (måndagen 28/10) och uppdaterades på vad som har byggts och diskuterade igenom återstoden av byggnationen.

El och vattenledningar är redan ingjutna i golvet, brunnar har fått sin placering och resten av golvet har gjutits. Detta, samt åvattnets intag och utlopp som är nedgrävda, kan ses på bilderna.

Martin

 

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed