Archive for maj, 2014

Hav mötte Fyleån

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

HaV @ Fylan

Fyledalen och den nyrestaurerade ån välkomnade HaV’s enhet för Biologisk mångfald som var på besök.  Presentation av projektet och en liten guidning åtföljdes av fika vid Banvaktsstugan. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete!

//Ivan och Ulrica

Kisaån återfår sin naturlighet

Written by Ivan on . Posted in Kisaån

BIG PIPE

Nu är restaureringsarbetena i full gång i det undersköna Föllingsö. Här rinner Kisaån fram från sjön nedre Föllingen. De tjockskaliga målarmusslorna sitter på ett par platser där strömhastigheten inte är så hög och bottensubstratet är bra för dem. Stora delar av ån har flottledsrensats och här strömmar vattnet fort och rakt fram med bara större sten som bottensubstrat. Här är det tufft för fisk, bottenfauna och musslor att leva. Men vi har köpt sten, grus och sand från ett närbeläget grustag. Kalle Engdahl hjälper oss med sin 17 ton mäktiga grävmaskin. Han är en duktig grävare med många års erfarenhet. I området delar sig ån efter en nygrävning för länge sedan. Den ursprungliga fåran har haft en strypt vattenförsörjning genom en smal betongtrumma genom en jordvall.

Trumman har varit ett partiellt vandringshinder med sin släta struktur och snabba vattenhastighet. Nu har vi grävt ner en mycket bredare trumma som har lagts djupare. Där blir vattenhastigheten lägre och vi kan lägga sten och grus på botten inne i trumman så fisken tar sig fram. I ån lägger vi ut större sten blandat med smärre stenar och trädstammar. Härigenom breddas vattendraget och det skapas en större variation i strömhastighet. I detta lägger vi sedan i sand som då inte spolas bort.

Arealen lämpliga miljöer ökas avsevärt. Här kan de tjockskaliga målarmusslorna etablera sig tillsammans med annan bottenfauna och fisk. I den ursprungliga fåran finns en damm utanför natura-området. Under arbetena har vi sänkt av dammen för att kunna utföra restaureringen. Vi kan konstatera att sänkningen skapar en mer strömmande miljö. Vi har noterat en del nya arter för ån bl.a. bäcknejonöga och lake. Arbetena beräknas kunna avslutas på måndag 26 maj. Vi som är igång på plats är Urban Hjälte, Peter Gustafsson, Lars Gezelius, Erik Årnfelt och grävaren Kalle Engdahl. Som kuriosa kan nämnas att Kalles grävmaskin en gång stått helt under vatten i en flod utanför Lyon. Efter åtgärder i ett kraftverk släpptes vattnet på medan maskinen stod kvar i flodfåran….

Lars G

Kartläggning av värdfisk i Södermanland och Östergötland

Written by martin on . Posted in Studier

Nu har årets fiske efter potentiella värdfiskar startat på allvar. Under två veckor fiskar vi i Svärtaån, Kilaån och Storån. I år testar vi ytterligare en metod, nämligen fiske med strömnät. Vi har fått låna två nät av SLU (Arne Fjälling och Erik Degerman). Nätläggingen förevisades av Ulf Johansson, som har stor erfarenhet av provfiske med strömnäten. Förutom strömnäten fiskar vi liksom tidigare år med burar, ryssjor, elfiske mm, allt för att fånga så många fiskarter som möjligt.

Lea, Kristin, Helena och Martin

Samarbetspartners & Finansiärer