Archive for augusti, 2014

Vattendragsvandring längs Bränkeån

Written by andreas on . Posted in Bräkneån, Kommunikation

Tisdagen den 26 augusti var det dags för vattendragsvandring i Bräkenåns södra delar. Flera olika intressenter i området samlades för att lära sig mer om ån och de biotopförbättrande åtgärder som planeras inom ramen för LIFE-projektet. Markägare, representanter från Fiskevårdsföreningen, fiskexperter och elever och lärare från vattenvårdslinjen vid Bräken-Hoby folkhögskola fick också en uppdatering om övriga åtgärder inom projektet. De biotopvårdande åtgärderna riktar främst in sig på att förse lämpliga bottnar med grus samt större sten eller block som skapar variationer i form av strömbildning och lugna partier. Deltagarna fick besöka ett antal olika platser och eftermiddagen bjöd på många intressanta frågor och diskussioner. Med på vandringen fanns även representanter från Länsstyrelsen som kunde svara på frågor kring vilka åtgärder kring ån som kräver samråd eller tillstånd.

/Andreas och Jonas

Nygammal åfåra tar form

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån

Trots regn, rusk, åska och turbulens, – meandringsarbetet i Klingavälsån fortskrider som planerat – vi hoppas dock på bättre väder kommande veckor. Bra jobbat so far!

Arbetet syftar till bättre vattenkvalitet och en mer variationsrik flora och fauna i landskapet, Kävlingeån och Östersjön.

//Ivan

 

Samarbetspartners & Finansiärer