Archive for september, 2014

Vattenorganisationer på besök

Written by vibeke on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation, Projektområden

Landets vattenorganisationer på rundtur i Kävlingeåns avrinningsområde. Ett 60-tal vattenvårdare från hela Sverige kom bl.a. till Hemmestorps mölla. Syftet med rundturen var att studera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Vi tittade på genomförda våtmarker vid E22, pågående restaurering av översilningsängar vid Björka samt stannade vid utsiktspunkten över Vombsänkan.

Dagen avslutades vid Hemmestorps mölla med lunch. Förutom lunch så fick de sig till livs lite LIFE. Vi berättade allmänt om musslor och i synnerhet om tjockskalig målarmussla i Skåne.  Vi tillsammans med Bengt Wedding från Ekologgruppen berättade och förevisade omgrävningen i Klingavälsån och för de som var intresserade blev det en rundtur i det nybyggda mussellaboratoriet.

//Vibeke och Marie

Fisken stortrivs i återskapad Fyleå

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Musslans värdfisk, Studier

c gobio

Inte mindre än fem fiskarter fångades i samband med årets första provfiske. Den nygrävda och slingrade Fyleån har lockat till sig elritsa, öring, storspigg och stensimpa (bild ovan). Dessa fyra arter utgör även potentiella värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan. Havsöring har lekt i området, och även ål fångades, en utrotningshotad art. Det känns som om ekologin svarar väl, och faktiskt bättre än förväntat, på genomförda restaureringsåtgärder.

Flest arter, och högst individtätheter fick vi där botten och strandbrink uppvisade stor variation, och i områden där bottnen var homogen (sand och finsediment) fångades få arter, och få individer.

Strandbrinkserosion avslöjar relativt hög förekomst av död ved. Något att beakta i diskussionerna om hur vi kan öka habitatvariationen ytterligare i Fyleån?

//Ivan

Vindelälven Life – slutkonferens

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

vindelriverlife.se

I Lycksele höll Vindelgänget sin slutkonferens. En strålande tillställning och icke mindre än dryga hundratalet deltagare och åhörare. Överlag mycket spännande erfarenhetsutbyte. Vi tackar Vindelgänget för en superorganiserad och trevlig tillställning.

Målarmusslans återkomst representerades för övrigt av av Martin, Andreas och undertecknad med muntlig presentation ”Bening river by mussels” och en role-up.  Read more @ vindelriverlife.se

Salute//Ivan

PS – RUSKTRÄSKBÄCKEN – BARA EN SÅN SAK…

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer