Archive for december, 2014

Host fish mapping 2014

Written by martin on . Posted in Projektområden

Årets skörd av glochidielarver har analyserades på Naturhistoriska Riksmuseet. Totalt fångade vi in 14 olika fiskarter under 2014, vilka fiskades upp med flera olika sorters redskap, t.ex. burar med bete, elfiske, och årets nyhet, strömöversiktsnät. Mussellarverna preparerades sedan fram från fiskarnas gälar mellan juni och september. Mer än 1500 larver från fiskar i Svärtaån och Kilaån i Södermanland, Storån i Östergötland, Emån i Jönköpings län, samt Bräkneån i Blekinge, DNA-analyserades sedan av Kristin mellan september och november. Vi har hittat larver från allmän dammussla, flat dammussla, större dammussla, äkta målarmussla, spetsig målarmussla och sist men inte minst, tjockskalig målarmussla. En närmare redovisning av resultaten kommer när dessa är analyserade.

Martin

 

 

 

Livstecken från monitoringen i Skåne

Written by marie on . Posted in Projektområden

Kiselalgssamhället har undersökts uppströms- respektive nedströms åtgärdsområde i både Klingavälsån och Fyleån inom ramen för UC4Life-projektets ”monitoring”-del samt Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning och vattenförvaltningsarbete.

Nu har resultaten från underökningen av kiselalger i Fyleån och Klingavälsån hösten 2013 sammanställts i en rapport: Jarlman, A. & Eriksson, M. (2014). Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2013. Länsstyrelsen Skåne län. Länsstyrelserapport 2014:25.

I rapporten redovisas status med avseende på närings- och föroreningspåverkan, surhetsklass och andelen deformerade skal, som vid förhöjd andel visar på annan typ av påverkan, t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller etc.

Bilden visar på en näringskrävande kiselalg Navicula tripunctata, som Amelie Jarlman har mikroskopfotograferat i ett prov från Klingavälsån nedströms åtgärdsområdet.

Läs rapporten!

/Marie

Samarbetspartners & Finansiärer