Archive for juni, 2015

Bygget av omlöp har startat i Bräkneån!

Written by Jonas Johansson on . Posted in Projektområden

Grävskopor och lastmaskiner är på plats vid Tararp och Trånhem i Bräkneån för att anlägga faunapassager vid två de två dammarna. Processen har varit lång, men nu är arbetet i full gång. Första stegen är att schakta bort överskottsmassor vid Tararp och fylla på med massor vid Trånhem, därefter startar arbetet med att gräva fram de nya fårorna där fisk och annat liv ska kunna passera förbi dammvallar och kraftverk. Bygget kommer att avslutas i höst, men omlöpen kommer att vara i full drift först till våren 2016. Fortfarande återstår mycket arbete i Bräkneån för att fisk och musslor ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd, men detta är ett mycket viktigt steg på vägen.

/Andreas

Monitoring before allocation

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

I ihållande oavbrutet hällregn har vi idag undersökt Emåns huvudfåra. Totalt fem funna arter och den större delen utgörs av tjockskaliga, juvenila och adulta!

Det finns definitivt tillräckligt för att genomföra en lyckad återintroduktion framgent!

Imorgon fortsätter vi arbetet, förhoppningsvis i solsken!

Uppföljning i Vedaån – restaurering en succé

Written by helena on . Posted in Projektområden, Södermanland, Vedaån

I juni följde vi upp de restaureringsåtgärder som genomfördes 2013 i Vedaån. Då lades sten och grus ut för att skapa en mer varierad miljö i ån, vilket gynnar både musslor, fisk och andra djur som lever i ån.

Åtgärderna ser ut att ha blivit mycket lyckade. Bland annat har en forsnacke, som dämde och utgjorde ett vandringshinder, breddats och förlängts och blivit en fin forssträcka som fiskar kan passera. De större stenar och block som placerats ut i ån bidrar till en varierad miljö och en ökad biologisk mångfald.

//Helena

 

Samarbetspartners & Finansiärer