Archive for september, 2015

Nya skyltar vid Kapellån och utökat Natura 2000!

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

signs done

Nu har infotavlorna om Kapellån och vårt projekt kommit på plats. På två platser vid ån som är promenadstråk finns nu dessa skyltpar – en skylt om den tjockskaliga målarmusslans återkomst till Kapellån och en allmän biotopskylt om den levande bäcken. De stilfulla ställningarna har gjorts av Roland Thörnqvist, Modell och Utställningsteknik.

Länsstyrelsen har också under våren drivit ett förslag om utökning av Natura2000 området vid Kapellån. Markägarna har varit positiva till det. Förslaget ligger nu hos regeringen för beslut senare i höst.

//Lars G

Samarbetspartners & Finansiärer