Archive for september, 2015

Faunapassagerna tar form!

Written by Jonas Johansson on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Arbetet med att utforma faunapassagerna vid Tararp och Trånhem i Bräkneån är nu i full gång. Grävningarna sker i torrhet och dammarna är därför tillfälligt avsänkta under september undertiden som utskoven gjuts. Botten och sidor på de kommande fårorna fylls av block och sten som kommer att skap variation i flöde och vattenhastighet, allt för att skapa optimala förhållanden för vandring, men också för att gynna den strömlevande faunan på annat sett, till exempel som lekmiljö för öring. Själva bygget väntas vara klart inom några veckor, då testas faunapassagerna med vatten för första gången. Därefter får de ligga torra över vinter för att frost och tjäle ska få bearbeta materialet tills det är dags för invigning fram på vårkanten.

//Andreas

NU BLICKAR VI FRAMÅT IGEN!

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

from above

Vår rapport har nått sina avsändare i Bryssel och Riga! Vi har redan restaurerat vattendrag med positiv effekt på en sträcka av > 200 km, motsvarande >300 ha flodplan och mer än nio miljoner musslor har satts ut. Elva tusen personer, och 1000 skolbarn har hört talas om målarmusslans återkomst. Många följer oss på twitter. Rapporten är en faktaspäckad nagelbitare med hög hastighet som visar hur mycket jobb vi har lagt ned. Hela projektgruppen ska ha beröm i samband med rapporteringen, vilket slutspurt!

LÄS DEN!

Nu blickar vi framåt. Fokus på de sista restaureringsåtgärderna, dokumentation, invigningar, Lekmannarapporter, Handbok, tekniska rapporter, internationell konferens, skolaktiviteter, skyltar, utsättningar av musslor, undersökningar och kommande LIFE-projekt…

//Ivan

MONITORING MEETING IN ÖSTERGÖTLAND AND SÖRMLAND

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Inga

Always interesting and rewarding being part of the monitoring meetings which are held once a year. The turn had come to the Östergötland and the Södermanland Counties this year. Presentations were given and follow-up discussions taken. After finishing up the theoretical part of the meeting, the field visits included, the project has grown even stronger by adopting the famous motto; rise as fast as you can after the fall. It is called evolution.

Next week, we will be able to deliver a somewhat crammed, but interesting mid-term report, describing the project status in great detail. Until then, we salute the hosts Helena, Lars, including the two Eriks and Inga, our project monitor, for great performances!

THANKS//Ivan and Sara

Samarbetspartners & Finansiärer