Archive for oktober, 2015

Studiedag i fält vid Svärtaån och Vedaån

Written by helena on . Posted in Projektområden

Den 21 oktober 2015 hade Skötselfunktionen på Länsstyrelsen i Södermanland studiedag i fält där vi tittade på och diskuterade de olika restaureringsåtgärder som vi genomfört i Svärtaån och Vedaån.

På denna sträcka har vi rensat bort vegetation och rotfilt och luckrat upp det grus som fanns naturligt. Därefter har vi lagt ut mer grus och även lagt ut stora mängder sten och block. Längs med vissa sträckor har vi även planterat träd för att på sikt öka beskuggningen.

Första åren efter åtgärderna minskade fiskförekomsten lite men nu när ett par år har gått har vi fått mycket mer fisk på sträckan och framför allt verkar fler olika arter trivas!

// Helena

 

Slutseminarium och Vattendragsvandring vid Vretaån

Written by helena on . Posted in Projektområden

En solig men lite kylig lördagmorgon i oktober bjöd vi in markägare och andra intressenter samt allmänheten till vattendragsvandring vid Vretaån. Ett stort gäng på över 40 personer kom och ville titta på ån och lära sig mer om livet i vattnet och se de restaureringsåtgärder vi gjort. Vi håvade småkryp, tittade på musslor och demonstrerade hur elfiskeinventering av ett vattendrag går till. Till vår hjälp denna dag hade vi Rickard och Erik från Sportfiskarna. Fika serverades såklart och så fick alla små (och stora) barn en uc4life-kasse med boken ”Musse målarmussla”, keps, kåsa och sittunderlag.

// Helena

 

Samarbetspartners & Finansiärer