Archive for november, 2015

Betongen ersatt med naturlig bäckbotten – målarmusslan vinner habitat!

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

Lillån/Kvillsfors/Emån. I början av november åtgärdades ytterligare ett vandringshinder i Lillån vid Qvillö. Betongfundamentet som nu öppnats upp utgjorde tidigare ett av de definitiva vandringshindren i Lillån och är det sista att åtgärda. Nu återstår att släppa på vatten vid Turefors – sedan har musslorna och framför allt deras värdfiskar återigen fria vandringsvägar västerut! (foto: Emåförbundet).

Jakob & Daniel

 

Snickeriets hammarslag har nu ersatts av porlande vatten i ett levande omlöp!

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

Lillån/Kvillsfors/Emån. Efter diverse justeringar är nu faunapassagen vid den gamla så kallade Snickerifabriken färdig! Den nya bäckfåran som färdigställdes i slutet på oktober 2015 och har inte bara skapat fria vandringsvägar utan utgör också en utomordentlig lek- och uppväxtmiljö för fisk. Vattnet är påsläppt och Lillån har fått tillbaka en del av sin förlorade själ. (foto: Emåförbundet).

/ Jakob & Daniel

Samarbetspartners & Finansiärer