Archive for mars, 2016

Äntligen! – Välkomna på invigningar i Emån!

Written by jakob on . Posted in Aktiviteter, Brusaån, Emån, Jönköping, Kommunikation

Välkomna på invigningar!

Lillån, Emån, Kvillsfors

I Lillån, Emån, Kvillsfors har vattenmängden ökat och det har anlagts två nya fiskvägar (sk. omlöp) för både fisk och musslor. Utöver detta har det biotopvårdats och Lillån har återigen fått tillbaka en del av sin förlorade själ. Länsstyrelsen har i samverkan med Emåförbundet, Vetlanda kommun, Skånska Energi och Kvillsfors samhällsförening arbetat med åtgärderna

Ni är välkomna att vara med när vattnet släpps på i fiskvägen vid Tureforsdammen.

Både Landshövding och riksradion (Naturmorgon/P1) kommer vara på plats!

Tid och plats

21 maj 2016, kl 10-12:30

Tureforsdammen, badplatsen i Kvillsfors

Brusaån, Emån, Mariannelund

I Brusaån, Mariannellund har det byggts en helt ny fiskväg (sk. omlöp) vid den övre Bruksdammen för både fisk och musslor. Utöver detta har det biotopvårdats i ån ytterligare ett vandringshinder har rivits ut nedströms. Länsstyrelsen har i samverkan med Emåförbundet och Eksjö kommun arbetat med åtgärderna.

Ni är välkomna att vara med när vattnet släpps på i fiskvägen vid den Övre Bruksdammen

Tid och plats

12 maj 2016, kl 18:00-19:30

Vid den nya fiskvägen vid Övre Bruksdammen, Mariannelund

Anmälan och frågor!

Anmäl Er på Länsstyrelsens webbplats (Kalender: sök upp 12 och 21 maj): Anmälan

Anmäl Er i god tid – antalet platser är begränsat.

Frågor & funderingar;

Kontakta Jakob Bergengren

E-post: jakob.bergengren@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 67 93

Samarbetspartners & Finansiärer