Archive for juni, 2016

Slutseminarie i Östergylland

Written by Ivan on . Posted in Kapellån, Kisaån, Kommunikation, Östergötland, Storån

Ett femtontal personer samlades i Falerum kvällen den 21 juni. Åhörarna bestod främst av markägare, men även allmänhet och kommunekolog. Med oss hade vi även de entreprenörer som följt oss genom projektet.

Länsstyrelsens personal startade kvällen genom att binformera om de åtgärder som genomförts i projektet. Om projektets målart, den tjockskaliga målarmusslan, men även annat akvatiskt liv som kan dra nytta av genomförda åtgärder.

Efter inledande ord övergick kvällen i naturstudier i form av elfisken och bottenfaunainsamlingar. Glädjande nog var det rikligt med öring och mört i de återskapade strömsträckorna.  Åhörarna fick även stifta bekantskap med olika grupper av bottendjur, inkluderat huvudrollsinnehavaren själv, den tjockskaliga målarmusslan.

Kvällen avslutades  med frågestund medan vi åt mat och dryck från det lokala caféet.

Kommissionens besök

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Inga on the move

Inga på språng…

Teknisk och ekonomisk redovisning åtföljdes av fältbesök i Klingavälsån och Fylan. Efter två intensiva dagar känner vi oss mycket nöjda, om än lite mörbultade. Det var synnerligen lärorikt och helhetsupplevelsen tillfredsställande. Som följd av granskningen har vi ett robustare projekt och förmodligen en något enklare resa fram tills final report.

Vad har vi lärt oss? Håll bokföring uppdaterad och koppla kostnader extremt tydligt (skriv hellre mer än mindre i bokföringstexten) till projektet. Administration, däribland upphandlingar och tidrapportering, ska skötas löpande utan avbrott. Samla viktiga handlingar på pärm. Kvantifiera resultat och matcha dessa med Kommissionens indikatorer. Det är också dags att förbereda after-LIFE.

För övrigt konstaterar vi att fältdelen gick bra då vi kunde visa på väl genomförda åtgärder i Skånes två projektområden. Produktionen av musslor i Hemmestorps Mölla var imponerande.

Vi tackar hela projektgänget för imponerande förberedelsearbete, där jag och Oskar under flera månader har begärt in uppgifter i tid och otid. Strålande arbete, alla! Som Inga sa, vi har ett fantastiskt ”team”.

Karlstads universitet bestående av Ann, Martin, Valentina, Marteng och Tina ska ha en speciell eloge. De tre sistnämnda gjorde fältbesöket speciellt minnesvärt för våra besökare från Bryssel och Riga (Ana, Peter, Tommy och Inga).

Kommissionens formella respons får vi förhoppningsvis inom två veckor.

Vi önskar vi er alla en skön semester (därefter följer slutspurten).

// Ivan och Oskar

Björken och ån

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

Den lokala Blentarpskolan ”Björken” kom med ett skönt gäng (45) skolbarn vilka fick uppleva en variationsrik dag med olika praktiska moment (elfiske, håvning efter vattenlevande bottendjur, storkar och labbande)… Vi noterade ett mycket stort intresse hos barnen, tillika en otrolig nyfikenhet. Blivande forskare månne?

Vi tackar lärare och elever för en fantastisk dag!

Ivan, Vips, Valentina, Anders, Marteng och Eva

Samarbetspartners & Finansiärer