Archive for juni, 2016

Klingavälsåns invigning och slutseminarie

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation

Dryga 150 personer deltog när Landshövdingen Margareta Pålsson, Paul-Eric och Thomas Qvist höll brandtal om vikten av att värna våra vatten i samband med att vi invigde den återmeandrade Klingavälsån. Media var där, likaså skolbarn, representanter från Natuskyddsföreningen, Storkprojektet, Länsstyrelsen och givetvis Kävlingeåns vattenråd. Aktiviteter varvades med storlagen mingel…

Avslutningsvis genomförde skolbarnen en ”fiskvandring” från vårt fina laboratorium ned till ån. Efter denna symbolhandling avslutade vi dagen med fika.

Tack alla!

//Ivan, Vips och Marie

Samarbetspartners & Finansiärer