Unio crassus ekologi

Written by Ivan on . Posted in Ekologi

Arten lever i bäckar och floder men anträffas också vid sjöars in- och utlopp. Den föredrar sandiga-grusiga bottnar. Glochidierna utstöts i paket vilka fiskarna upptar som näring. Ett antal larver hamnar därvid i värdens gälar.

Livscykel av Unio crassus enligt förlag från Hochwald och Bauer, 1988, 1990). Illustration: Rita Larje (Ur Von Proschwitz och Lundberg 2004).

Tjockskalig målarmussla är den mest hotade av våra stora sötvattensmusslor, [hotkategori EN (starkt hotad)] och fridlyst i Sverige. Arten har troligen försvunnit från ett flertal av sina tidigare förekomster, speciellt isolerade lokaler i norr. Å andra sidan har ny förekomster påträffats i Småland och Södermanland. Förorening och försurning av vattendragen, igenslammade bottnar och försvinnande värdfiskar utgör hot mot arten.

Unio crassus, Vramsån

Unio crassus, Vramsån

Inlägget finns också på: Engelska

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer