Lars Gezelius

Written by admin on . Posted in Kommunikation, Östergötland, Projekt-gänget

Jag är i grunden zooekolog med fåglar som specialité. Jag har även fördjupat mig i limnologi, marinbiologi och miljörätt. Jag gjorde min grundutbildning i Lund med kompletteringar i Uppsala och Göteborg. Jag har nu arbetat 18 år på Länsstyrelsen. Först något år i Jönköping sedan i Östergötland. Jag har även arbetat på SMHI, Norrköpings och Mjölby kommuner och på Naturskolan Omberg. På Länsstyrelsen Östergötland har jag arbetat mycket med bildande av naturreservat, fågelskyddsområden, miljöbalksärenden, viss miljöövervakning och information. Under senare år har arbetet kretsat kring vattenmiljöer, både limniskt och marint. Här handlar det i första hand om skydd och restaurering. I LIFE-projektet kommer jag ansvara för informationsskyltar och roll-ups samt vara projektkoordinator för objekten i Östergötland.

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer