Kartläggning av värdfisk 21-24/05/2012

Written by martin on . Posted in Musslans värdfisk

LEA&LAURA

Fisket efter musslans värdfiskar startade på allvar i slutet av maj. Vi elfiskade i Bråån, där det kryllade av elritsor, men vi fick även grönling, öring, nejonöga och ål. Vi fiskade också i Tommarpsån, där stensimpor dominerade stort i antal, men där vi även fisk en del elritsa. Vi återkommer till dessa vattendrag vid två tillfällen till under sommaren, samt placerar ut mjärdar och ryssjor för att försöka fånga ytterligare potentiella värdfiskar. Analyser av hur många glochidielarver som infekterar dessa fiskar samt vilka musselarter som infekterar beräknas starta i höst.

Martin

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer